Agencija za statistiku BiH

Koliko je iznosio vanjskotrgovinski deficit BiH u januaru?

Autor: Biznis.ba
Koliko je iznosio vanjskotrgovinski deficit BiH u januaru?
Vanjska trgovina / Ilustracija

Izvoz u zemlju CEFTA iznosio je 176 miliona maraka, što je za 37,3 posto manje nego u januaru 2023. godine, dok je uvoz iznosio 199 miliona maraka, što je za dva posto više nego u januaru lani. Pokrivenost uvoza izvozom u zemlje CEFTA iznosila je 88,5 posto.

U vanjskotrgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine sa inostranstvom u januaru 2024. godine izvoz je iznosio 1 milijardu i 170 miliona maraka, što je za 16,6 posto manje od januara 2023. godine, dok je uvoz iznosio 1 milijardu i 906 miliona maraka, što je za 3,2 posto više nego u januaru 2023. godine.

Pokrivenost uvoza izvozom iz BiH iznosila je 61,4 posto, dok je vanjskotrgovinski robni deficit BiH iznosio 736 miliona maraka.

Izvoz u zemlju CEFTA iznosio je 176 miliona maraka, što je za 37,3 posto manje nego u januaru 2023. godine, dok je uvoz iznosio 199 miliona maraka, što je za dva posto više nego u januaru lani. Pokrivenost uvoza izvozom u zemlje CEFTA iznosila je 88,5 posto.

Izvoz u zemlje Evropske unije iznosio je 897 miliona maraka, što je za 12 posto manje nego u januaru 2023. godine, dok je uvoz iznosio 1 milijardu i 138 miliona maraka, što je za 4,9 posto više nego u januaru 2023. godine. Pokrivenost uvoza izvozom u zemlje EU iznosila je 78,8 posto, podaci su Agencija za statistiku BiH.