BiH

Kome i zašto smeta da Vlada ima svoj prostor i prekine plaćanje zakupa privatnicima

Autor: Biznis.ba
Kome i zašto smeta da Vlada ima svoj prostor i prekine plaćanje zakupa privatnicima
Federalni premijer Fadil Novalić upozorava da godišnji troškovi zakupa prostorija u Mostaru i Sarajevu za potrebe Vlade Federacije BiH iznose preko 3 miliona KM. I to već više od 20 godina.

Kako kaže, od prvog dana predsjedavanja Vladom pokušavao je pronaći rješenje za ovaj problem, za ovu anomaliju, jer „imamo situaciju da Vlada tolike godine ima privremenu adresu i da Vlada plaća kiriju političkoj stranci i firmama u privatnom vlasništvu“.

-Već odavno mi je jasno da postoji 3 miliona razloga zašto smo sve vrijeme nailazili na opstrukcije i neobjašnjive otpore mojim nastojanjima da se Vladi obezbijedi trajni smještaj.  Očigledno da je mnogima odgovaralo da se Vlada što je moguće duže zadrži u iznajmljenim prostorijama. Nuđene su nam različiti objekti u privatnom i u državnom vlasništvu. I uvijek, kao po receptu, nailazili smo na nerješive probleme i stalno gubili dragocjeno vrijeme – ističe Novalić u razgovoru za Fenu.

Navodi primjer Studentskog doma u Nedžarićima u Sarajevu, gdje je Vlada tek u završnoj fazi pregovora saznala  da po ugovorima  sa trenutnim zakupcima, isti imaju pravo preče kupnje, zbog čega je Vlada i odustala od Studentskog doma.

Na javni poziv koji je Vlada raspisala ove godine dostavljena je samo jedna ponuda, i to ponuda firme Energoinvest.

-Služba za zajedničke poslove je objavila Javni poziv i sprovela cjelokupnu proceduru te dostavila Vladi na razmatranje svoj prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.  Vlada Federacije BiH je  ovo pitanje razmatrala na tri sjednice, i svaki puta jednoglasno iskazala opredjeljenje da se smještaj Vlade FBiH u Sarajevu riješi kupovinom zgrade Energoinvesta. Znači ovu odluku nije donio premijer, već Vlada. Jednoglasno. Na prijedlog Zajedničkih službi - ističe Novalić.

Objašnjavajući zašto je insistirao da se Vladi nakon prve sjednice na kojoj se usvojio prijedlog za izbor Energoinvesta traže dodatna pojašnjenja, Novalić kaže  da je njegova dužnost kao premijera da osigurava zakonitost u radu Vlade a pojašnjenja je tražio zbog pojave špekulacija u vezi sa odlukom Vlade.

-Vlada je na naredne dvije sjednice dobila pojašnjenja na kojima sam insistirao i to od Federalnog pravobranioca, direktora Agencije za privatizaciju i direktora Ureda za zakonodavstvo, odnosno njegovog pomoćnika. Direktor agencije za privatizaciju, gosp. Bekrić je dva puta, na dvije sjednice, članovima vlade dao izričito mišljenje da ne postoji prepreka da vlada kupi zgradu Energoinvesta.  Federalni pravobranilac je izrazio rezervu u pogledu založnih prava, a direktor Ureda za zakonodavstvo, kao i njegov pomoćnik su izričito i jasno svaki put na sjednici  potvrdili  da Vladi Federacije BiH nije potrebna saglasnost Parlamenta za kupovinu zgrade tj. da se  član 115. Zakona o organizaciji organa uprave ne odnosi na Vladu.  Upravo tako i glasi mišljenje Ureda za zakonodavstvo koje je vladi dostavljeno 26. jula ove godine – navodi Novalić.

Nakon dobijanja svih pojašnjenja Vlada je potvrdila svoje opredjeljenje da kupi zgradu Energoinvesta.

- Postavlja se pitanje: kome i zašto smeta da se prekine praksa plaćanja zakupa privatnim licima i određenim političkim strankama?  Kome smeta da Vlada konačno ima stalni smještaj – zaključuje Novalić.

Fena će u narednim danima objavljivati odgovore premijera Novalića i na druga pitanja vezana za rad Vlade u ovom mandatu.

Biznis.ba / FENA