BiH

Košarac i Turković o rješavanju pitanja Trgovske gore

Autor: Biznis.ba
Košarac i Turković o rješavanju pitanja Trgovske gore

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je danas u Sarajevu sa ministrom spoljnih poslova BiH Biserom Turković o problemu izgradnje odlagališta za nuklearni i radioaktivni otpad na Trgovskoj gori.

Ovaj susret uslijedio je nakon radnog sastanka koji je 11. februara 2020. godine ministar Košarac organizovao sa entitetskim ministrima nadležnim za zaštitu životne sredine, članovima parlamentarne grupe “Klub zelenih”, predstavnicima Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost BiH, te načelnicima opština u slivu rijeke Une.

Ministar Košarac informisao je ministra spoljnih poslova BiH o zaključcima sa navedenog radnog sastanka. S tim u vezi, ministar Košarac zatražio je aktivan angažman diplomatsko-konzularne mreže BiH u rješavanju pitanja izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori, što je ministar Turković prihvatila.

Ministri Košarac i Turković usaglasili su da će se u narednom periodu fokusirati na sastanke i razgovore sa institucijama Hrvatske, ali i predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Sagovornici su izrazili nadu da će rješenje ovo bilateralnog pitanja sa Hrvatskom biti postignuto diplomatskim putem, te ocijenili da je apsolutno neprihvatljivo da odlagalište za nuklearni i radioaktivni otpad bude izgrađeno na Trgovskoj gori, u neposrednoj blizini granice sa BiH.

Na sastanku je razgovarano i o potpisivanju memoranduma između dva ministarstva, na osnovu kojeg bi predstavnik Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH bio uključen u Stalnu misiju BiH pri EU. Istaknuto je da je to potrebno imajući u vidu važnu ulogu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u procesu evropskih integracija. Naglašeno je da bi učestvovanje predstavnika Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u Stalnoj misiji BiH pri EU doprinijelo efikasnijem i efektivnijem protoku informacija prema domaćim kapacitetima, posebno kada su u pitanju CEFTA i EU integracije.

Biznis.ba