BiH

Košarac u Briselu: Neprihvatljiva izgradnja nuklearnog odlagališta na Trgovskoj gori

Autor: Biznis.ba
Košarac u Briselu: Neprihvatljiva izgradnja nuklearnog odlagališta na Trgovskoj gori

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac danas je u Briselu razgovarao sa glavnim direktorom Glavne uprave Evropske komisije za energetiku Ditte Juul Jørgensen o pitanju izgradnje odlagališta za nuklearni i radioaktivni otpad na lokalitetu Trgovska gora.

Ministar Košarac informisao je sagovornicu da su svi nivoi vlasti u BiH saglasni da je neprihvatljiva namjera Hrvatske da gradi sporno odlagalište u neposrednoj blizini granice sa BiH, te da je Ministarstvo kojim rukovodi kontakt tačka za rješavanje ovog bilateralnog pitanja sa susjednom zemljom, što će mu kao resornom ministru biti prioritet u radu.

Upoznao je generalnog direktora Glavne uprave Evropske komisije za energetiku i o sastancima koje je tokom januara inicirao sa entitetskim ministarstvima nadležnim za zaštitu životne sredine, poslanicima ''Zelenog kluba'', te rukovodstvom Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost BiH, s ciljem zajedničkog planiranja narednih aktivnosti.

Tokom sastanka istaknuto je da Hrvatska sa BiH nije obavila konsultacije prilikom usvajanja strateških dokumenata o zbrinjavanju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, kao i da je EU zauzela stav da Hrvatska mora obavijestiti Evropsku komisiju o svojoj konačnoj odluci, te da će EU u tom kontekstu pratiti njene aktivnosti.

Sagovornici su zaključili da EU treba da uloži dodatni napor i sugeriše Hrvatskoj da BiH uključi u konsultacije u vezi sa izgradnjom spornog odlagališta na Trgovskoj gori.

Ministar Košarac izrazio je nadu da će ovo bilateralno pitanje sa Hrvatskom biti riješeno diplomatskim putem u duhu dobrosusjedskih odnosa. S tim u vezi, on je naglasio da je sličan problem ranije zabilježen između Italije i Slovenije, ali da je riješen uz pomoć EU, što je ocijenio dobrom praksom koju treba primijeniti u slučaju BiH i Hrvatske.

Biznis.ba