BiH

Kovačević: Prikupljeni indirektni porezi veći za 357 miliona KM

Autor: Biznis.ba
Kovačević: Prikupljeni indirektni porezi veći za 357 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza za sedam mjeseci ove godine iznosili su četiri milijarde i 266 miliona KM i veći su za 357 miliona KM ili 9,14 posto u odnosu na isti period 2017. - rekao je načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u Upravi za indirektno oprezivaje (UIO) BiH Ratko Kovačević.

U julu ove godine UIO je prikupila 688 miliona KM indirektnih poreza, što je za 69 miliona KM više u odnosu na juli 2017..

Nakon što je Uprava privrednicima u BiH izvršila povrat PDV-a u iznosu od 790 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-juli 2018. godine, a to su država, entiteti i Brčko Distrikt, iznosili su tri milijarde i 476 miliona KM i veći su za 299 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu lani.

Kovačević je na konferenciji za novinare rekao da je za finansiranje državnih institucija u periodu januar-juli ove godine raspoređen iznos od 432 miliona KM. Federaciji BiH je doznačena milijarda i 931 milion KM, Republici Srpskoj 982 miliona KM i Brčko Distriktu 105 miliona KM.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 miliona KM, Republika Srpska 4,3 miliona KM i Brčko Distrikt 200.000 KM.

U julu ove godine Upravni odbor UIO je na svojoj 30. sjedinici 10. jula donio Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva.

Odlukom je utvrđeno da od ukupnih prihoda od putarine 10 posto ostaje na podračunu kod Centralne banke i služit će za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90 posto prihoda od putarine dijeli se između entiteta i Brčko Distrikta BiH tako da 59 posto pripada Federaciji BiH, 39 posto pripada Republici Srpskoj i dva procenta pripada Brčko Distriktu.

Uprava je shodno navedenoj odluci sredstava od putarina, u iznosu od 0,25 KM za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, prikupljena u februaru, martu, aprilu, maju i junu 2018. godine, a koja su prenesena na poseban podračun u Centralnoj banci, 16. jula raspodijelila i to u ukupnom iznosu od 138.516.453,94 KM (90 posto prihoda od putarine).

Federaciji BiH raspoređen je ukupan iznos od 81.724.707,83 KM (59 posto), Republici Srpskoj 54.021.417,04 KM (39 posto), a Brčko Distriktu BiH doznačeno je 2.770.329,07 KM (dva posto).

Biznis.ba / FENA