Novi detalji

Ministarstvo: IDDEEA imala novac za opremu, mijenjali su namjenu

Autor: Biznis.ba
Ministarstvo: IDDEEA imala novac za opremu, mijenjali su namjenu
Foto: FENA

Na internet stranici Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) dana 22.3.2024. godine objavljen je tekst pod nazivom „Obavijest o kvaru na informacionoj opremi koja je u nadležnosti IDDEEA-e“.

U samom tekstu navodi se, da od podnevnih sati 21.3.2024. godine Agencija ima probleme sa informacionom opremom, što je dovelo do otežanog rada sistema, zbog čega IDDEEA nije u mogućnosti da osigura kontinuitet u pružanju usluga korisnicima, navode iz Ministarstva finansija BIH.

Kao razlog za nemogućnost pružanja usluga korisnicima, IDDEEA između ostalog, navodi nedostatak budžetskih sredstava za nabavku opreme.

Ovom prilikom Ministarstvo finansija i trezora BiH demantuje navode IDDEEA-e zbog činjenice da su odobrena sredstva ovom korisniku u 2022. godini za nabavku opreme iznosila 2.856.000,00 KM, ali su realizirana u procentu od samo 22 %. Ako se ovome doda podatak da je IDDEEA koristila IPA sredstva za nabavku opreme u 2022. godini, postavlja se pitanje zašto od svih raspoloživih sredstava nije nabavljena vitalna oprema, koja je sada u kvaru i zbog koje je ugroženo pružanje usluga građanima.

Također, u budžetu 2023. godine sredstva planirana na nabavku opreme ovoj Agenciji iznosila su 3.061.000,00 KM. Međutim, IDDEEA je izvršila prestrukturiranje sredstava na druge pozicije i ponovo nije nabavila potrebnu telekomunikacijsku opremu koja je sada u kvaru. Suprotno tome, krajem 2023. godine od prestrukturiranih sredstava je nabavljana oprema vezana za video nadzor, koja ima sličnu namjenu kao sistemi kontrole koji su godinu dana ranije nabavljeni putem IPA Fondova. Istovremeno, polovina planiranih budžetskih sredstava u 2023. godini ostalo je neutrošeno.

Važno je napomenuti, da su za ovog budžetskog korisnika u prethodnom periodu bila planirana dostatna sredstva za obavljanje izvorne nadležnosti, ali da je nerijetko upravo tim sredstvima mijenjala namijenu.

Zbog svega navedenog, želimo informirati javnost da iznos odobrenih sredstava IDDEEA-i u budžetima prethodnih godina nije bio razlog za nastanak problema sa informacionom opremom, te raspoloživa sredstva nisu razlog za nemogućnost pružanja usluga građanima.