BiH

MMF nije za više stope PDV-a

Autor: Biznis.ba
MMF nije za više stope PDV-a

Francisko Parodi, stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH, kaže za "Nezavisne" da ta misija savjetuje domaćim vlastima da ne uvode diferencirane stope poreza na dodatu vrijednost (PDV), te da postoje bolji načini da se ciljano pomogne grupama zbog kojih bi se uvodile posebne stope.

Kako kaže, prvi razlog za negativno mišljenje o ovom prijedlogu je da snižavanje stope za jednu grupu proizvoda automatski znači da se na neku drugu grupu proizvoda moraju dizati stope, ili se naći neki drugi prihod koji će nadomjestiti manjkove.

"Mi mislimo da bi bilo bolje to uraditi kroz budžet, pa da se kroz različite budžetske stavke novac usmjeri na one kojima država želi pomoći. Na taj način možete obezbijediti i dodatnu transparentnost jer se tačno vidi sa kojih stavki novac ide u koje svrhe", rekao je Parodi.

Treći razlog, kako je naglasio, je da MMF vjeruje da bi se povećala opasnost od prevara i korupcije.

"Uvijek ćete imati izazove s pojedinim trgovcima koji će tvrditi da njihov proizvod iz nekog razloga spada u nižu stopu", rekao je on.

Kako je naglasio, MMF smatra da je sistem indirektnih poreza u BiH jedan od najboljih na svijetu.

"Bez ikakve sumnje radi se o najboljem sistemu u istočnoj Evropi i on obuhvata više od 18 odsto vaše ekonomije", rekao je Parodi.

BiH je jedna od rijetkih zemalja u kojoj postoji samo jedna stopa poreza na dodatu vrijednost, a stalno se u javnosti pojavljuju inicijative da se uvede snižena stopa.

Kritičari jedinstvene stope kažu da nije u redu da se ista poreska stopa plaća za luksuzna dobra poput alkohola ili skupog nakita i dječjih proizvoda i sličnih životnih potrepština.

U Upravi za indirektno oporezivanje BiH kažu da su oni nadležni samo za primjenu postojećih propisa, a da nadležnost za kreiranje i usvajanje propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja imaju Upravni odbor UIO, Savjet ministara BiH i parlament BiH.

"Uprava se nije upuštala u izmjene stopa, rokova za plaćanje PDV-a, kao ni mogućnosti da se PDV plati samo na naplaćene fakture i da se pravo na odbitak ulaznog PDV-a može ostvariti samo na one fakture koje su plaćene dobavljačima", kaže Ratko Kovačević, portparol UIO.

On dalje ističe da na ta i druga slična pitanja odgovore moraju dati vladajuće strukture u BiH, prije svega Upravni odbor UIO, Savjet ministara BiH i parlament.

Podsjećanja radi, u EU postoje propisi po kojima može postojati više stopa, s tim da najniža ne smije biti niža od pet odsto. EU dozvoljava maksimalno dvije smanjene stope, a osnovna stopa ne smije biti niža od 15 odsto.

Sve ostale odluke su na nivou zemalja članica i zemalja koje žele da se priključe EU.

Kovačević kaže da je u trenutku pravljenja važećeg zakona u BiH vođeno računa o trenutnim propisima EU i da se radi na novom prijedlogu koji će zakon uskladiti s promjenama koje su se desile u međuvremenu.

Biznis.ba / NN