BiH

Mostar domaćin konferencije 'Stanje i perspektive razvoja privrede'

Autor: Biznis.ba
Mostar domaćin konferencije 'Stanje i perspektive razvoja privrede'

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Večernji list organizatori su konferencije "Inicijativa 20+5+6 - Stanje i perspektive razvoja privrede", koja će se 4. rujna održati u Hotelu Mepas u Mostaru.

Očekuje se više od 200 biznismena, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti te međunarodnih organizacija.

Konferencija će omogućiti da se u direktnom razgovoru dobiju stavovi predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti o zakonskim rješenjima koja je predložilo Udruženje poslodavaca FBiH kroz "Inicijativu 20+5+6".

Radi se o inicijativi u okviru koje se Udruženje poslodavaca Vladi i Parlementu FBiH uputilo prijedloge koji za cilj imaju rasterećenje gospodarstva i poboljšanje poslovnog ambijenta, a odnose ne na zakone o zdravstvenom osiguranju, fiskalnim sistemima, cestovnom prometu, privatizaciji poduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Pored toga, Udruženje poslodavaca FBiH pripremilo je još 20 tekstova zakona, među kojima su novi tekstovi zakona o financijskom poslovanju, registraciji gospodarskih društava, stečaju, zaštiti na radu, štrajku, mirnom rješavanju sporova, posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, porezu na dohodak sa analizom, doprinosima sa analizom, računovodstvu i reviziji, federalnim administrativnim taksama i tarifi federalnih administrativnih taksi te o Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) FBiH.

Također, pripremljene su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o gospodarskim društvima, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o porezu na dobit, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o naftnim derivatima te Zakona o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom FBiH.

UPFBiH je Vladi i Parlamentu FBiH uputilo i šest inicijativa koje se odnose na direktno uključivanje socijalnih partnera u izradu zakonskih prijedloga, priopćeno je iz Udruženje poslodavaca FBiH.

Biznis.ba / FENA