BiH

Nabavka novih trolejbusa za gradski saobraćaj u Sarajevu

Autor: Biznis.ba
Nabavka novih trolejbusa za gradski saobraćaj u Sarajevu

Kanton Sarajevo trebao bi uskoro dobiti nove električne trolejbuse za javni gradski prijevoz u Sarajevu novcem od zajma kod Evropske banke za obnovu i razvoj.

Ugovor o zajmu s tom bankom potpisuje Bosna i Hercegovina, 'na papiru' se zadužuje Federacija BiH, a novac za nabavku prosljeđuje Kantonu Sarajevo kao krajnjem dužniku. Na taj način se zajam neće vraćati iz državnog ni federalnog budžeta.

Ono što federalni nivo treba prethodno da učini je da pripremljeni prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja odobri Parlament. Na dnevnom redu Predstavničkog doma, odluka će biti na sjednici sazvanoj za 20. i 21. novembar, prema službenoj najavi.

Planirani ukupni iznos zajma je 15 miliona eura. Predviđeno je da se vraća 13 godina, da grace period bude dvogodišnji i da nakon toga, rate glavnice i kamata dospijevaju na naplatu šestomjesečno, 27. aprila i 22. oktobra u godini.

Prema pripremljenom prijedlogu, riječ je o realizaciji projekta nazvanog Javni prijevoz Sarajevo. Kako je navedeno, novac će biti iskorišćen za „nabavku novih električnih trolejbusa i povezanih aktivnosti u cilju poboljšanja razvoja infrastrukture javnog prijevoza u Sarajevu kroz pristup čistom javnom prijevozu i povećanje kapaciteta i efikasnosti usluga javnog prijevoza“.

Biznis.ba / FENA