BiH

Nastavlja se provođenje ciljanih programa aktivnih mjera zapošljavanja u BIH

Autor: Biznis.ba
Nastavlja se provođenje ciljanih programa aktivnih mjera zapošljavanja u BIH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja za 2018. godinu, koji je pripremila Agencija za rad i zapošljavanje BiH u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Ovim planom se utječe na povećanje kvaliteta i kvantiteta radnih mjesta i istovremeno promovira socijalna uključenost, kao i borba protiv neravnopravnosti spolova na tržištu rada. U provedenom procesu javnih konsultacija nije bilo komentara niti prijedloga za unapređenje ovog plana.

Prema usvojenom planu bit će nastavljeno provođenje ciljanih programa aktivnih mjera zapošljavanja te podrška projektima samozapošljavanja i stjecanja radnog iskustva mladih sa VSS u statusu pripravnika, ali i starijih od 50 godina uz programe prekvalifikacije i stručnog usavršavanja, što će doprinijeti rastu broja zaposlenih u BiH.

Broj nezaposlenih u 2017. godini smanjen je za 6,1 posto u odnosu na godinu ranije i iznosio je 489,3 hiljade.

Biznis.ba