Zenica

Novi zakon o robnim rezervama ZDK pravi otklon od propisa dogovorne prema tržišnoj ekonomiji

Autor: Biznis.ba
Novi zakon o robnim rezervama ZDK pravi otklon od propisa dogovorne prema tržišnoj ekonomiji
Foto: FB

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) usvojila je u petak  Nacrt zakona o robnim rezervama te ga uputila u daljnju skupštinsku proceduru, a kada na Skupštini ZDK-a bude usvojen i u formi prijedloga zamijenit će aktuelni, koji je na snazi još od 1997. godine - kazao je za Fenu Zoran Martinović, direktor Direkcija za robne rezerve ZDK.

Sama činjenica da se toliko dugo nije mijenjao pomenuti zakon, napominje Martinović, govori kako je bilo krajnje vrijeme da se napravi jedan novi zakon, koji će biti “usklađen sa svim novonastalim propisima, u svim oblastima”, ne samo na području ZDK-a, nego i Federacije Bosne i Hercegovine.

Podsjeća kako je radnu grupu za izradu novog zakona oformio, još 2002. godine, bivši premijer Mirnes Bašić.

- Novim zakonom, na jedan moderniji i pravilniji način, uvažavamo činjenicu da danas živimo u vremenu tržišne ekonomije, odnosno da to više nije dogovorna ekonomija. Trenutno važeći zakon rađen je upravo na tom principu bivše države, koji je uvažavao činjenicu neke dogovorne ekonomije i da se robne rezerve odnose na veliki broj stanovnika, da se vrši opskrba.

Međutim, to, danas, u zapadnim zemljama - kojima mi težimo, prema Evropskoj uniji -  više nije tako. Robne se rezerve rade na način da budu suport vladi, u slučaju nastanka elementarnih nepogoda, prirodnih i drugih nesreća.

Tako da vlada može promntno reagirati, a ujedno da se ta roba može i lakše zanavljati. Tako da smo ovim zakonom predvidjeli ne samo nabavku robnih artikala, nego i svih drugih te opremu koja služi za evakuaciju stanovništva, za spašavanje ljudi kada se dešavaju velike nesreće… - kazao je Martinović.

Novi zakon, podvukao je, svojom odredbom više ne predviđaju tržišne robne rezerve, kojima bi vlada intervenirala na tržištu u cilju “regulacije cijena”.

- To, ona, više čak i ne može po zakonu o tržištima, jer više ne živimo u vrijeme dogovorne ekonomije pa to, faktički, više  i nema ni smisla. Kako bi mi, ovdje u ZDK, mogli da vlada intervenira regulacijom cijena, a u Vitezu, Travniku…da te cijene budu daleko drukčije.

Dakle, to je nemoguće, tako da smo taj dio izbacili iz novog zakona. Na kraju krajeva, desilo bi se da bi se žalile određene kompanije. Vlada bi morala osigurati ogromna sredstva da im nadoknadi ta sredstva - kazao je Martinović.

Novina je, ističe, da su pokušali i da u dijelu zanavljanja robe prije isteka njenog roka trajanja od tri mjeseca, kako je to regulirano, da Vlada ZDK dobije mogućnost da intervenira te tu robu donira kategorijama socijalno-ugroženih ljudi.

- To, do sada, nije bio slučaj. Imaju javne kuhinje, centri za socijalni rad, đački, studentski dom…

Moja saznanja govore, to dobro znam, da Kantonalna direkcija robnih rezervi u Kantonu Sarajevo, u velikoj mjeri radi na tom principu te planski rade na tome da se planira roba iz robnih rezervi za snabdijevanje javnih kuhinja - kazao je Martinović, koji napominje kako javne kuhinja na takav način dobivaju jeftiniju robu, a direkcija dobije dio novca za kupnju nove robe za svoje robne rezerve.    

Novina u novom zakonu tog kantona, dodaje Martinović, je da će Vlada ZDK, sada, imati priliku da iz svojih robnih rezervi intervenira i prema drugim državama te uputiti pomoć.

Robne rezerve će, dodao je, novim zakonskim rješenjem biti veliki suport službene Civilne zaštite, a i da Vlada ZDK, u slučaju potrebe, može odgovoriti na pravi način.

- Normalno, mi imamo i Federalnu direkciju robnih rezervi, koja bi se nakon toga ukljičivala, ali i sve druge institucije - u slučaju, baš, nekih posebnih poremećaja - kazao je Martinović.

Robne rezerve ZDK svake su godine bolje popunjene, a u razgovoru s premijerom Nezirom Pivićem, kaže Martinović, dogovoreno je da se dodatno i sa sve većim sredstvima pojača segment robnih rezervi.    

- Evo, vidite, mi imamo trenutno usvojen program na nivou FBiH, koji je ze robne rezerve predvidio 1.200.000 KM. Međutim, imamo Tuzlanski kanton, gdje sam dobio informaciju od svog kolege, da su njemu, sada, kroz ovaj budžet, odobrili 10 miliona KM.

Tako da su to, ono, malo čudne stvari koje se dešavaju. Ja smatram, već sam duže vrijeme i ja ovdje, da su to problemi. Veliki su novci problemi, jer imamo problem u zanavljanju robnih rezervi. Bivša je država imala obavezno služenje vojnog roka, velike vojarne…

Gdje su, otprilike, robne rezerve zanavljane na taj način. Zato su mogli imati velike količine robe, jer se kroz to snabdjevala vojska - napominje Martinović.

U današnjim je uslovima, podvlači, vrlo teško naći gdje skladištiti velike količine robe, pogotovo prehrambenih artikala.

- To su artikli koji imaju kratke rokove trajanja. Nije veliki problem kako ih uskladištiti, ali jeste problem kako zanavljati tu robu. Dešava se da su, recimo, u pojedinim kantonalnim direkcijama robnih rezervi nabavili velike količine robe, a onda im je otkazao taj skladištar dalje skladištenje. Bilo je i takvih slučajeva. Vrlo je teško, gotovo nemoguće - nisu mogli naći novog skladištara, tako da se dođe u situaciju da ta roba, čak, propadne, isteknu rokovi te više nije upotrebljiva. Zato, doista, treba naći mjeru u samom planiranju i trošenju sredstava - objašnjava Martinović.

Kantonalne direkcije robnih rezervi ZDK, napominje, za ovu godinu raspolažu s 500.000 KM.