Projekt EU4Employment

Objavljeno pet javnih poziva za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija

Autor: Biznis.ba

Međunarodna organizacija rada (MOR) objavila je pozive za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru projekta „EU4Employment/ EUzaZapošljavanje“ koji finansiraju Evropska unija (EU) i Švedska, a realizuje MOR u BiH.

Projektni menadžer projekta EU za zapošljavanje, odnosno EU4Employment, Amar Numanović je rekao da je objavljeno pet javnih poziva koji imaju za cilj zapošljavanje teško zapošljivih kategorija, a riječ je o mladima, ženama iz ruralnih sredina, Romima, osobama sa invaliditetom i dugoročno nezaposlenim osobama.

- Javni pozivi su namijenjeni akterima koji će implementirati usluge i programe koji su fokusirani na teško zapošljive kategorije, odnosno namjenjeni su širem spektru aktera, od nevladinih organizacija, privatnih kompanija, ponuđača različitih vidova obuka koji bi u saradnji sa institucijama trebali provesti taj program. Ukratko, program je namijenjen onim akterima koji će implementirati programe i usluge za krajnje korisnike, tako da se krajnji korisnici i korisnice mogu prijaviti tokom implementacije na jedan od tih programa – naveo je danas Numanović povodom informativne sesije o javnim pozivima.

Kada je riječ o zapošljavanju u okviru tog projekta, odnosno u okviru ovih poziva, kako je dodao, nije definisan set poslova koji bi trebali biti promovisani, nego su to praktično oni poslovi, odnosno one vrste profesija koje su trenutno tražene na tržištu rada, a sa druge strane odgovaraju karakteristikama krajnjih korisnika i korisnica koji će biti uključeni u program.

Javni poziv, kako je rekao službenik za grantove u okviru projekta EU za zapošljavanje Dženan Trbić, otvoren je do 4. marta, a u fokusu su teško zapošljive osobe.

- Ono što se očekuje da bude ponuđeno korisničkim grupama definisano je u javnom pozivu i obuhvata niz aktivnosti od aktivacije, informisanja ljudi o postojanju tih prilika, aktivacije onih koji su obeshrabreni stanjem na tržištu rada, možda već prestali da aktivno traže posao, do profiliranja, ponude različite vrste prekvalifikacije, obuka za poduzetništvo, do posredovanja u zapošljavanju kod poznatih poslodavaca ili kod bilo koga drugog na tržištu ko ima potrebu za radnicima – dodao je Trbić.

Pozivi su objavljeni na linku https://eu4employment.ba/ javni-pozivi/