BiH

Obrtnička komora FBiH i Razvojna banka FBiH - Projekti podrške za obrtnike

Autor: Biznis.ba
Obrtnička komora FBiH i Razvojna banka FBiH - Projekti podrške za obrtnike

Predstavnici Obrtničke komore Federacije BiH razgovarali su danas sa v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH Semirom Fejzićem o zajedničkom radu na realizaciji projekata usmjerenih na podršku obrtnika kojima će se omogućiti pristup povoljnijim finansijskim sredstvima.

Predsjednik Obrtničke komore FBiH Željko Babić, predsjednik UO te komore Naser Idrizagić, koji je ujedno i predsjednik Obrtničke komore KS, na sastanku u Razvojnoj banci FBiH izrazili su zadovoljstvo kada je riječ o radu i djelovanju Razvojne banke FBiH, posebno u 2020. godini, te kazali da su problemi s kojima se susreću obrtnici prepoznati od jedne važne finansijske institucije, naročito u vrijeme otežanog poslovanja izazvanog utjecajem pandemije. Izrazili su spremnost za blisku saradnju sa Razvojnom bankom FBiH kako bi zajednički razvijali projekte i time osigurali poslovni ambijent u kojem će obrtnici dodatno razviti svoje poslovanje, te podržati opstanak i zaštitu starih tradicionalnih zanata.

Predstavnici Obrtničke komore FBiH upoznati su i sa projektom Svjetske banke za oporavak i podršku kompanijama/poslovnim subjektima u BiH koji će se za Federaciju BiH implementirati putem Razvojne banke FBiH, a odnosi se na mikro, mala i srednja preduzeća. Ukupna vrijednost projekta je 56 miliona eura, od čega ukupna odobrena sredstva za Federaciju BiH iznose 33.600.000 eura.

Fejzić je naveo da je Razvojna banka FBiH pokazala odgovornost kroz svoje djelovanje na tržištu, posebno u vrijeme otežanog poslovanja u uslovima pandemije budući da je većina obrtnika imala zabranu rada ili otežan rad i poslovanje. Trenutna ponuda Razvojne banke FBiH, među ostalim, odnosi se na najpovoljniju kreditnu liniju za finansiranje mikrobiznisa-obrta sa fiksnom kamatnom stopom 3,90 posto na godišnjem nivou i dugim rokom otplate; veleprodajnu kreditnu liniju za dugoročno finansiranje malih preduzeća, poduzetništva i obrta putem mikrokreditnih fondacija sa ograničenom izlaznom kamatnom stopom maksimalno devet posto za obrtnike; sredstva angažovana na revolving osnovi za mala i srednja preduzeća; kreditno-garantne programe Garancijskog fonda s ciljem podrške za za mikro, mala i srednja preduzeća, te za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, te na nova sredstava Svjetske banke.

- Razvojna banka FBiH će u narednom periodu kroz svoje programe zajedno sa Obrtničkom komorom FBiH i Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta razvijati projekte koji će dodatno unaprijediti trenutnu ponudu -zaključio je Fejzić.

Razvojna banka FBiH, kako je istaknto, otvorena je prema svim vladama kantona da eventualno uspostave kreditno-garantne programe za mikro obrtnike i za subvencioniranje kamata obrtnika i generalno privrednika, kao što trenutno ima uspostavljenu uspješnu saradnja sa Hercegovačko-neretvanskim kantonom koja daje izuzetne rezulate, saopćeno je iz Obrtičke komore FBiH.

(FENA)