BiH

Od desetina miliona GRAS-ovog duga iz budžeta vraćen milion KM

Autor: Biznis.ba
Od desetina miliona GRAS-ovog duga iz budžeta vraćen milion KM
KJKP GRAS je drugi najveći porezni dužnik na području Federacije BiH, kojem je ukupan dug 30. juna 2018. godine iznosio 139.502.075 KM. U Informaciji o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP GRAS, s pokazateljima za period juli – decembar 2017. godine i januar – maj 2018. godine, navodi se da je izvršeno izmirivanje dijela obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH i to iz budžeta Kantona Sarajevo. Čitavih milion KM!

"Trenutno KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo vrši isplate plata s pripadajućim doprinosima i porezom i to za prispjele plate počev od januara 2017. godine i isplata je izvršena za sedam mjeseci 2017. godine pa je zaustavljen rast obaveza po osnovu direktnih poreza", stoji u Informaciji o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP GRAS.

Prodato 10 tramvaja

Uprava za indirektrno oporezivanje BiH je prodajom zaplijenjene pokretne imovine KJKP GRAS, tačnije prodajom deset tramvaja, namirila tek blizu 100 hiljada KM duga. No, očigledno je da vizionarima iz Ministarstva saobraćaja KS i KJKP GRAS dugovi ne predstavljaju nikakve prepreke.

"Pokrenute su procedure izbora projektanta za izradu: Glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od 'S' krivine kod Hotela Holiday do Ilidže s konekcijom prema Željezničkoj stanici, okretnice na željezničkoj stanici, pruge kroz ulicu Hamze Hume i odvojka pruge za remizu tramvaja i Glavnog projekta tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica", navodi se optimistično u Informaciji o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP GRAS.

Stari direktor, stara praksa

Edin Forto, zastupnik Naše stranke u Skupštini KS, kazao je za Klix.ba da je gospodin Avdo Vatrić, provodeći godine na poziciji direktora tog preduzeća, pokazao šta može.

"Ne vidim promjenu po dolasku novog starog direktora dok ne vidim poslovne izvještaje. Inače, u ovako velikim firmama je potrebno više mjeseci da bi vanjski posmatrač ili korisnik primijetio promjenu. Vatrić je godinama bio direktor i pokazao šta može. Ostaje pitanje kakav novi pristup nosi i zašto bi sad išta bilo drukčije nego dok je bio direktor", zapitao se Forto.

Upitan da li se odustalo od spašavanja GRAS-a, Forto je odgovorio da ne zna šta SDA planira s tim preduzećem i da li su ikad imali namjeru da ga spase.

"Kontinuirano loša politika u oblasti gradskog prijevoza, kao i nemar niza uprava i nadležnih ministara, doveli su do stanja u kojem se nalazimo", kategoričan je Forto.

Dok rukovodstvo KJKP GRAS, kao i njihovi mentori u Vladi i Skupštini, ističu svoje minimalističke poduhvate u "spašavanju preduzeća", građani najveću zamjerku imaju na nefunkcioniranje gradskog prijevoza, naročito autobuskih i minibuskih linija.

Strategija spašavanja GRAS-a

Zastupnik Edin Forto je napomenuo kako se nada da će cijela situacija u KJKP GRAS dovesti do spoznaje da se javni prijevoz može urediti samo na jedan način.

"Prvo, moramo donijeti kantonalnu strategiju razvoja javnog prijevoza kojom ćemo definisati kakav prijevoz želimo, koliko vožnji, koliko kilometara tramvajske pruge, trolejbuske mreže, kako će javni prijevoz dugoročno odgovoriti na ubrzani razvoj i gradnju u kantonu. To su pitanja vezana za razvoj u narednih 20-30 godina, a ne za mandat jednog ministra ili premijera. Drugo, nakon usvajanja strategije moramo donijeti zakon o javnom prijevozu koji će definisati ulogu GRAS-a i privatnih preduzeća u javnom prijevozu. I na kraju, u samom GRAS-u je potrebno napraviti bolne rezove, smanjiti administraciju, razviti tramvajski i trolejbuski segment, gdje GRAS ima prirodni monopol, te mu na taj način postepeno vratiti dominantnu ulogu koju je ova firma nekad imala", kazao je Forto za Klix.ba.

Biznis.ba