Sarajevo

Održana tematska sjednica 'Poljoprivreda BiH, stanje i izazovi neophodnih reformi'

Autor: Biznis.ba
Održana tematska sjednica 'Poljoprivreda BiH, stanje i izazovi neophodnih reformi'
Fena

Bosna i Hercegovina ima velike i neiskorištene potencijale poljoprivredne proizvodnje - rečeno je tokom tematske sjednice "Poljoprivreda BiH, stanje i izazovi neophodnih reformi" koja je održana u organizaciji Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj PSBiH.

Na sjednici na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, Ureda za veterinarstvo BiH, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, Agencije za sigurnost hrane BiH i Asocijacije poljoprivrednika BiH, razmijenjena su mišljenja o stanju u oblasti poljoprivrede, te izneseni prijedlozi modaliteta i perspektiva razvoja jedne od najvažnijih grana privrede u našoj zemlji.

Kako je rečeno, Bosna i Hercegovina ima velike i neiskorištene potencijale poljoprivredne proizvodnje, koji se, kako je istaknuto, prevashodno ogledaju u povoljnim agroklimatskim uslovima, velikom broju različitih i autohtonih poljoprivrednih kultura i proizvoda, kvalitetom zemljišta, tradiciji, te znanju i predanom radu domaćih poljoprivrednih proizvođača.

Učesnici skupa naglasili su činjenicu da, i pored tog velikog poljoprivrednog potencijala, naša država ima trgovinski deficit u robnoj razmjeni poljoprivrednih proizvoda, koji je, kako je rečeno, odraz cjelokupnog stanja u zemlji. Ono se ogleda u nedovoljno razvijenim kapacitetima za preradu poljoprivrednih proizvoda, enormnim cijenama repromaterijala, nafte, sjemena i mineralnih đubriva koji su neophodni za sjetvu, niske proizvodnosti i slabe konkurentnosti domaće proizvodnje na stranom tržištu, problemu uvoza plavog dizela i slabim subvencijama i poticajima, te političkim neslaganjima i neusklađenosti sa zakonskim propisima i poljoprivrednim politikama Evropske unije.

U tom kontekstu, učesnici tematske sjednice govorili su o približavanju BiH evropskim poljoprivrednim politikama, te strateškim dokumentima koji su uokvireni u Strategiju ruralnog razvoja BiH, koja još nije usvojena, a koja je sačinjena prema standardu novih evropskih politika i kretanja.

Na sjednici je potencirana i potreba saradnje resornih ministarstava na svim nivoima vlasti, kao i značaj adekvatnog korištenja evropskih fondova u okviru podrške Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u BiH, s akcentom na instrument pretpristupne pomoći (IPA), koji uključuje podršku za programe Instrumenta pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (IPARD).

Na kraju tematske sjednice, usaglašeni su i zaključci, koji će biti sistematizirani na narednim sjednicama Zajedničke komisije i dostavljeni svim nadležnim i relevantnim institucijama - saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.