BiH

Općina Stolac nastavila program postinvesticijske podrške gospodarstvenicima

Autor: Biznis.ba
Općina Stolac nastavila program postinvesticijske podrške gospodarstvenicima

Predstavnici općine Stolac i Međunarodne financijske korporacije (IFC) u utorak su posjetili još dva poduzeća i time nastavili aktivnosti u sklopu Programa postinvesticijske potpore u okviru Suradničke mreže, mreže institucija na svim razinama vlasti uspostavljene u cilju pružanja potpore investitorima u prevladavanju administrativnih barijera u realizaciji njihovih poduzetničkih ideja.

Kako je priopćeno na službenim stranicama Općine Stolac, želja je uz aktivnu komunikaciju s gospodarskim subjektima dati potporu realizaciji postojećih investicija u cilju ohrabrivanja budućih investitora da slijede njihov smjer.

Ovoga puta su posjećena poduzeće Macom d.o.o. Hodovo - koje se bavi proizvodnjom artikala od plastičnih masa; čaša, kutija, otvarača i sl. te poduzeće "Eso Promet" d.o.o. koje se bavi trgovinom, ugostiteljstvom i proizvodnjom i preradom mesnih proizvoda.

Predstavnici ovih poduzeća razgovarali su s općinskim službenicima o njihovom poslovanju i otvorenim pitanjima s kojima se svakodnevno suočavaju te načinu na koji općinska uprava može konkretno pomoći u procesu otklanjanja uočenih barijera.

Pristupom u projekt LIFE Grupacije Svjetske banke, općina Stolac priključila se i postala aktivni član Suradničke mreže.

Inače, Grupacija Svjetske banke u suradnji s Veleposlanstvom Velike Britanije u okviru projekata privlačenja investicija i promicanja poslovnog ozračja na lokalnoj razini u BiH 'LIFE', pruža tehničku pomoć Suradničkoj mreži i Programu postinvesticijske potpore u Općini Stolac.

Biznis.ba / FENA