BiH

Osam miliona eura za projekt energetske učinkovitosti u Kantonu Sarajevo

Autor: Biznis.ba
Osam miliona eura za projekt energetske učinkovitosti u Kantonu Sarajevo

Vlada FBiH prihvatila je informaciju o kreditu EBRD-a za realizaciju projekta energetske učinkovitosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo, kao osnovi za vođenje pregovora, te podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem bude osigurano 8.000.000 eura za realizaciju ovog projekta. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo financija te ministarstva financija i prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u tim za pregovore o ovom kreditu imenovat će predstavnike, a konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora s EBRD-om.

Federalno ministarstvo financija Vladu FBiH informirat će o pregovorima i tekstu usuglašenog ugovora između BiH i EBRD-a, te će današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(FENA)