BiH

Penzioneri protiv izmjene Zakona o PIO: Neki bi veću penziju od plate

Autor: Biznis.ba
Penzioneri protiv izmjene Zakona o PIO: Neki bi veću penziju od plate
Naročito su protiv da bilo ko u Federaciji može ostvariti veću penziju od plate koju je imao za vrijeme svog radnog vijeka.

Na sjednici Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera u Fede­raciji BiH danas je razgovarano o materijalnom, socijalnom i zdravstvenom stanju penzionera, a jedan od zaključaka je da penzioneri ostaju pri zahtjevu za vanredno povećanje penzija, kao i prijedlogu Izmjena i dopuna Zakona o PIO/MIO upućenog Vladi Federacije 15. jula ove godine.

Na osnovu dobijenih informacija od Vlade Federacije da je upućen zahtjev predsjedavajućim Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije od neformalne grupe za izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO, Upravni odbor je donio pet zaključaka.

Upravni odbor Saveza udruženja penzionera u FBiH donio je zaključak da je „protiv" bilo kakvog donošenja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO/MIO prije iznalaže­nja mogućnosti i donošenja odluke o vanrednom povećanju penzija za 10 posto za sve penzionere koji su ostvarili pravo na penziju zaključno sa 31.12.2017. godine, odnosno prije stupanja na snagu novog Zakona o PIO/MIO.

Posebno se Savez udruženja penzionera u FBiH protivi bilo kakvom otvaranju izmjena i dopuna Zakona o PIO/MIO koji bi doveo do destabiliza­cije Fonda PIO, a naročito su protiv da bilo ko u Federaciji može ostvariti veću penziju od plate koju je imao za vrijeme svog radnog vijeka.

-  Ukoliko bi bilo koja neformalna grupa pokrenula izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO, a zakonodavna vlast Federacije udovoljila njihovim zahtjevima i time ih stavila u povolj­niji položaj u odnosu na 425 hiljada penzionera od kojih više od 300 hiljada prima penziju 500 KM i manje mislimo da će napraviti veliku grešku i dovesti do političke nestabilnosti u Federaciji – stoji u zaključku Saveza penzionera FBiH.

Traže prijem kod predsjedavajućeg Predstavničkog doma Mirsada Zaimovića i Doma naroda Tomislava Martinovića, kako bi ih upoznali o problemima sa kojima se svakodnevno bore penzioneri u FBiH.

Biznis.ba / FENA