Poreske obaveze

Poreska uprava RS: Ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava

Autor: Biznis.ba
Poreska uprava RS: Ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava
Foto: Arhiv

Poreska uprava RS obavještava poreske obveznike da 31. marta 2024. godine ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2023. i 2024. godinu, a koje je moguće podnijeti i elektronskim putem, bez potrebe dolaska na šaltere Poreske uprave Srpske.

Kada su u pitanju fizička lica, 31. marta 2024. godine ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2023. godinu, zatim za podnošenje godišnje prijave poreza po odbitku za 2023. godinu, koju podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, te Poreske prijave za registrovano oružje za 2024. godinu i Poresku prijavu za naknadu za protivgradnu zaštitu po hektaru obradive površine za 2023. godinu.

Također, 31. marta ističe i rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2023. godinu za nosioce komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, a koji su ostvarili prihod od obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Za preduzetnike, 31. marta ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2023. godinu i godišnje poreske prijave za malog preduzetnika koja se podnosi samo ako u 2023. godini nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika i/ili je u 2023. godini prijavljen porez manji od 600 KM, prneosi RTRS.

Kada su u pitanju pravna lica, poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH, te strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja, 31. marta 2024. godine ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2023. godinu, zatim godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2023. godinu, koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u 2023. godini prelazi 700.000 KM, te poreske prijave za registrovano oružje za 2024. godinu.

Više informacija o rokovima za podnošenje poreskih prijava i rokovima za plaćanje poreskih obaveza, poreski obveznici mogu pronaći u "Poreskom kalendaru za 2024. godinu", a koji je objavljen na internet stranici Poreske uprave Srpske poreskaupravars.org, u rubrikama za fizička, pravna lica i preduzetnike.

Poreska uprava RS poziva poreske obveznike da poštuju zakonom propisane rokove, te da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze i na taj način izbjegnu eventualne sankcije zbog propuštanja rokova.

Cilj Poreske uprave RS svakako nije kažnjavanje poreskih obveznika, već da bude servis poreskih obveznika sa krajnjim ciljem povećanja stepena dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza.