BiH

Poreska uprava RS: Počelo popunjavanje prijava u ime poreskih obveznika

Autor: Biznis.ba
Poreska uprava RS: Počelo popunjavanje prijava u ime poreskih obveznika

U Poreskoj upravi Republike Srpske (RS) uveli su mogućnost predispunjavanja poreskih prijava, odnosno Pre-filling-a za poresku prijavu za držanje i upotrebu oružja, koju će ubuduće oni popunjavati u ime poreskih obveznika-fizičkih osoba.

- U prvoj fazi ovog projekta, Poreska uprava RS će ove prijave popunjavati samo za poreske obveznike-fizičke osobe – pojašnjavaju u saopćenju.

Ta nova mogućnost važan je korak ka ispunjenju jednog od glavnih ciljeva Poreske uprave RS u budućnosti, a to je pojednostavljenje procedura.

- Težimo ka tome da Poreska uprava uime poreskog obveznika popunjava što veći broj poreskih prijava i na taj način im olakša sam postupak podnošenja poreskih prijava, a samim tim olakša i rad svojim službenicima – navode u saopćenju.

Što se tiče ove nove mogućnosti, suština je u tome da Poreska uprava RS na osnovu podataka koje dobija od MUP-a izvrši popunjavanje obrasca PP-RO za poreske obveznike-fizičke osobe koji imaju registrovano oružje, a koji su obveznici poreza na registrovano oružje za 2019. godinu.

S tim u vezi, obavještavaju obveznike poreza na registrovano oružje, u ovom slučaju fizičke osobe, da će ih u narednom periodu pozivati službenici Poreske uprave RS da dođu u mjesno nadležnu područnu jedinicu Poreske uprave RS, kako bi preuzeli odštampane popunjene poreske prijave.

Poreski obveznici dužni su da pregledaju popunjene poreske prijave za registrovano oružje, da ih potpišu i da jedan primjerak predaju u područnu jedinicu.

Te aktivnosti se realizuju u okviru projekta koji poreske administracije u BiH realizuju sa Švedskom poreskom upravom pod nazivom „Jačanje kapaciteta poreskih administracija u BiH“ koji je započeo sa realizacijom polovinom 2017. godine, a završetak je planiran krajem 2020. godine.

Biznis.ba / FENA