BiH

Porezna uprava FBiH naplatila 2 milijarde KM više od Poreske uprave RS

Autor: Biznis.ba
Porezna uprava FBiH naplatila 2 milijarde KM više od Poreske uprave RS
Bosna i Hercegovina bilježi bolje ekonomske indikatore u zadnje dvije godine. Međutim, u Federaciji su oni izraženiji u odnosu na Republiku Srpsku.

Tome u prilog govori i pažnje vrijedan pažnje podatak o naplati javnih prihoda.

Poreska uprava Republike Srpske objavila je da je za 10 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupila 2,079 milijardi KM, što je za 59,2 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine.

S druge strane Porezna uprava Federacije BiH je za 10 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupila 4,361 milijardi što je za 96.973.492 KM više u odnosu na isti period prošle godine.

To znači da je Porezna uprava Federacije BiH naplatila 2,282 milijarde KM više u odnosu na Poresku upravu RS, što je za 2,1 puta više ili oko 110% više javnih prihoda.

Struktura direktnih poreza u FBiH

U strukturi direktnih poreza za period januar – oktobar 2019. godine:

•    porez na dobit naplaćen je u iznosu od 325.605.192 KM, a za mjesec oktobar 29.784.071 KM;
•    porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 87.243.245 KM, a za mjesec oktobar 8.802.779 KM;
•    ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 535.087 KM, a za mjesec oktobar 57.339 KM;
•    porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 345.644.555 KM, a za mjesec oktobar 35.046.804 KM;
•    naknade i takse naplaćene su u iznosu od 344.654.712 KM, a za mjesec oktobar 38.272.856 KM.

U periodu januar – oktobar 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 3.013.277.510 KM, a za mjesec oktobar 310.219.647 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – oktobar 2019. naplaćeno je:

•    doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu od 1.677.597.855 KM, a za mjesec oktobar  172.204.920 KM;
•    doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu od 1.196.284.817 KM, a za mjesec oktobar 123.680.917 KM;
•    doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu od 139.394.837 KM, a u mjesecu oktobru 14.333.810 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2019. godine je 536.768 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

Biznis.ba