BiH

Porezna uprava prebacila 5,3 milijardi KM, raste broj zaposlenih

Autor: Biznis.ba
Porezna uprava prebacila 5,3 milijardi KM, raste broj zaposlenih

Vršilac dužnosti direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović kazao je danas da je porezni sistem jedna od najvažnijih poluga i instrumenata razvoja svake moderne i suvremene države, a da kapacitet poreznog sistema određuje kapacitet države.

- Upravo rast javnih prihoda i kontinuirano uvećane uplate javnih prihoda od poreznih obveznika doprinosile su da se taj državni kapacitet širi, da se povećava. Time se stvaraju preduvjeti za ostvarivanje stabilne i napredne Bosne i Hercegovine. Uplatiti pet milijardi i 300 miliona KM nije jednostavno, pogotovo u ovakvom društveno-ekonomskom i političkom okruženju kakvo imamo u BiH - istaknuo je u Sarajevu na konferenciji za novinare Isović.

Porezna uprava FBiH, kaže, poziva sve obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata.

- Porezna uprava će na sve načine pomoći obveznicima koji pokažu da imaju namjeru i želju da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema onima koji obaveze žele izbjeći i usmjeriti ih na zakonito postupanje - kazao je.

Po njegovim riječima, cilj Porezne uprave je da svaki porezni obveznik ispunjava svoje obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika.

- Zato molimo obveznike da obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, posluju u skladu s važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja - poručio je.

Isović je dodao da je došlo i do povećanja broja zaposlenih u 2019. godini za 535.937. Ako se to uporedi sa 2014. godinom, u Federaciji BiH došlo je do povećanja broja zaposlenih od 60.002 radnika.

Starosna struktura zaposlenih u FBiH mnogo govori o ovoj oblasti.

- U FBiH je najveći broj zaposlenih u dobi od 36 do 45 godina i iznosi 150.944 ili procentualno 28,17 posto. Prosječna starosna struktura svih zaposlenih kojih je u FBiH 535.937, iznosi 42 godine, što znači da imamo relativnu mladu radnu snagu. Posmatrano po spolnoj strukturi, zaposleno je 58 posto mušakaraca i žena 41 posto – pojasnio je Isović.

Kako raste broj zaposlenih, sve je više radnika koji idu u penziju.

- Značajno se povećao i broj penzionera i u 2014. godini ukupan broj penzionera isnosio je 394.900, a sa 31. decembrom 2019. godine broj penzionera popeo se na 424.009 penzionera. Za četiri godine broj penzionera se povećao za 29.109 – kazao je direktor Porezne uprave.

U sivu ekonomiju Isović je uvrstio i ugovore o djelu.

- Imamo mnogo ugovora o djelu i 2019. godine bilo je ih je 106.531. Ukupan broj osoba koje su prošle godine radili na ugovor o djelu je 69.191. Po osnovu ugovora o djelu prihodi ostvareni u 2019. godini bili su 195 miliona. Za protekle četiri godine ukupan prihod po ovom osnovu je 961 milion maraka. Da su ovi uposlenici bili prijavljeni kao radnici, naplatili bismo znatno veće prihode nego po ugovoru o djelu. Zbog toga Porezna uprava FBiH predlaže drugačije oporezivanje ugovora o djelu jer su i oni jedan od uzroka sive ekonomije i na tan način se izbjegava plaćanje poreza koji se plaćaju za radnike u radnom odnosu – veli Isović.

Porezni obveznici uplatili su u 2019. godini 5.300.562.600 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH. Ukupno naplaćeni javni prihodi u 2019. godini bili sue najveći u Kantonu Sarajevo 2.013.738.327(37,99 posto), a najniži u Posavskom kantonu 50.209.912 (0,955 posto). Povećanje u odnosu na 2018. godinu iznosi 118.140.288 KM (2,28 posto), a povećanje naplate u odnosu na 2014. godinu je za 39,62 posto.

Biznis.ba