BiH

Porezna uprava: U Federaciji BiH zaposleno 525.228 radnika

Autor: Biznis.ba
Porezna uprava: U Federaciji BiH zaposleno 525.228 radnika

Broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), prema prebivalištu zaposlenika na dan 02.08.2021.godine, bio je 525.228, saopćila je Porezna uprava FBiH.

U Sarajevskom kantonu, broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika je tog datuma bio 140.640, a gledano prema sjedištu poslodavca, 160.012 (prema prebivalištu 26,78 posto u ukupnom broju zaposlenika).

U Tuzlanskom kantonu je bilo 101.940 zaposlenih po prebivalištu osiguranika, 98.939 po sjedištu poslodavca (19,41 posto u ukupnom broju zaposlenika, prema prebivalištu).

Na dan 2. augusta, Zeničko-dobojski kanton je imao 86.427 zaposlenika gledano po prebivalištu osiguranika, dok je broj prema sjedištu poslodavca 81.520 (16,46 posto u ukupnom broju, prema prebivalištu).

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je po prebivalištu osiguranika 52.263, po sjedištu poslodavca 52.643 (9,95 posto zaposlenika prema prebivalištu).

Srednjobosanski kanton ima 51.780 zaposlenika (po prebivalištu osiguranika), 49.636 (po sjedištu poslodavca), 9,86 posto učešća zaposlenika prema prebivalištu, u ukupnom broju zaposlenika.

U Unsko-sanskom kantonu je zabilježeno 38.586 zaposlenika po prebivalištu, 37.928 po sjedištu osiguranika (7,35 posto po prebivalištu u ukupnom broju zaposlenika).

Zapadnohercegovački kanton ima 20.615 zaposlenika po prebivalištu, 20.188 po sjedištu poslodavca (3,92 posto po prebivalištu u ukupnom broju zaposlenika).

U Kantonu 10 je 2. augusta 2021. zabilježeno 11.293 zaposlenika po prebivalištu, 11.046 prema sjedištu poslodavca, a 2,15 posto zaposlenih prema prebivalištu, u ukupnom broju zaposlenika.

Bosansko-podrinjski kanton ima 7.445 zaposlenih po prebivalištu, 6.844 po sjedištu poslodavca (1,42 posto od ukupnog broja, prema prebivalištu).

U Posavskom je 5.731 zaposlenik po prebivalištu, 6.377 po sjedištu poslodavca (1,09 posto po prebivalištu).

U Republici Srpskoj, prema ovom prikazu Porezne uprave FBiH, ima 7.710 zaposlenika 7.710 zaposlenika po prebivalištu osiguranika (1,47 posto u ukupnom broju).

U Brčko distriktu BiH je taj omjer 798 zaposlenih prema prebivalištu (0,15 posto od ukupnog broja).

Zbirno, 525.228 je zaposlenika po prebivalištu osiguranika, a prema sjedištu poslodavca 525.133.

Biznis.ba / FENA