BiH

Potpisani ugovori o zaposlenju mladih osoba na izgradnji tunela Ivan

Autor: Biznis.ba
Potpisani ugovori o zaposlenju mladih osoba na izgradnji tunela Ivan

Hamed Ramić, direktor kompanije Euro-asfalt d.o.o. koja je izvođač radova na projektu izgradnje tunela Ivan, potpisao je danas u Sarajevu ugovore o radu sa deset od ukupno 25 mladih osoba koje će raditi na izgradnji ove dionice na koridoru Vc.

Posao tako dobija pet osoba s visokom stručnom spremom na period od godinu dana i 20 osoba sa srednjom stručnom spremom na period od šest mjeseci. Izvođač radova je odabrao kandidate prema potrebama na gradilištu, a tehničku i stručnu pomoć je pružio Federalni zavod za zapošljavanje. Za realizaciju ovog programa obezbijeđen je, u ugovoru za izgradnju tunela Ivan, iznos od 403.683 KM, dok federalni Zavod za zapošljavanje učestvuje u projektu sa 90.000 KM i Euro-asfalt s preostalim iznosom.

Potpisivanje ugovora, kako je istaknuto, rezultat je partnerske saradnje JP Autoceste FBiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Program i odobrene kreditne linije za izgradnju autoceste imaju cilj da ovim inovativnim finansijskim instrumentom stimulišu zapošljavanje mladih osoba u BiH.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je direktor JP Autocesta FBiH Adnan Terzić koji je kazao da intenzivno rade sa finansijerima, u ovom slučaju sa EBRD-om, da bi za svaki projekt za koji država potpiše ugovor o finansiranju, osim novca dobili i druge benefite koji se odnose na lokalnu zajednicu i određene tranzicijske efekte, a ovdje je riječ o zapošljavanju mladih ljudi.

Mladi na ovaj način, kako je istakao, mogu da riješe svoj pripravnički staž, dobiju nova saznanja i iskustvo.

Konkretna podrška lokalnoj ekonomiji u rješavanju društvenih i ekonomskih problema, kako je dodao Terzić, bit će moguća i kroz kreditne linije sa EBRD-a za izgradnju još dvije dionice Poprikuše-Nemila i Mostar jug-Tunel Kvanj, gdje će ovom inkluzijom biti zaposleno još 50 mladih osoba.

Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje (FZZ) Helena Lončar izrazila je zadovoljstvo što je FZZ partner na ovom projektu, odnosno na jednoj lijepoj i pozitivnoj priči, te dodala da Zavod ostvaruje svoju ulogu na dva načina, u vidu finansijske i logističke podrške.

Radovi na izgradnji tunela Ivan, prema riječima direktora Euro-asfalta Hameda Ramića, započeli su prije pet mjeseci i u tom periodu iskopali su nešto više od 300 od ukupno 1.700 metara tunela.

- Radovi se odvijaju brže u odnosu na zacrtanu dinamiku i nadamo se da ćemo i prije roka odraditi taj posao. Imamo 1.100 radnika ukupno, od čega je 200 inžinjera. Mladim ljudima koji su potpisali ugovore pružit ćemo punu edukaciju, a među njima je geolog, te saobraćajni i mašinski inžinjeri, a što se tiče srednje stručne spreme uglavnom su to građevinski i mašinski, te elektrotehničari jer je to u skladu sa našim potrebama – naveo je Ramić.

Među mladim osobama koje su potpisale ugovor je i Adela Salkić, inžinjer geologije.

-Na birou sam bila dvije godine i za mene je ovo velika šansa da iskoristim znanje stečeno na fakultetu i upotpunim ga novom praksom. Posebno je značajno jer se radi o jednoj od najvećih građevinskih firmi u BiH, te velikom projektu na izgradnji koridora Vc – kazala je Salkić.

Putem videolinka čestitke potpisnicima ugovora uputila je direktorica Ureda EBRD-a za BiH Manuela Naessl.

- U postojećoj ekonomskoj situaciji u kojoj je veliki broj mladih ljudi izgubio posao ili im je teško pronaći posao i steći prvo radno iskustvo, od posebnog značaja je otvaranje mogućnosti za njihovu obuku i zapošljavanje, te sticanja novih znanja i iskustava - kazala je Naessl napominjući da su javni radovi veliki generator zapošljavanja.

Biznis.ba / FENA