BiH

Predstavljena aplikacija za poređenje cijena električne energije uporedistruju.ba

Autor: Biznis.ba
Predstavljena aplikacija za poređenje cijena električne energije uporedistruju.ba
Aplikacija za poređenje cijena električne energije uporedistruju.ba, koja na jednom mjestu kupcima pruža osnovne informacije o ulogama u sektoru električne energije i daje upute o racionalnom trošenju energije te upute za promjenu snabdjevača, predstavljena je u četvrtak u Mostaru.

Aplikaciju su zajedno izradili Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz projekt Investiranje u sektor energije, Nacionalna asocijacija regulatornih komisija SAD-a (NARUC), Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) i Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS).

- USAID Investiranje u sektor energije i NARUC, od 2016. godine, rade s regulatornim komisijama u BiH na izradi Aplikacije za poređenje cijena koju danas promoviramo i ovo je prva aplikacija ove vrste u regiji - kazao je direktor ekonomskog sektora USAID-a Andrew Boegel.

Iako je ova aplikacija odličan prvi korak, dodao je, uz nju treba postojati odlična komunikacija s javnošću kako bi kupci, snabdjevači i ostali sudionici u sektoru razumjeli promjene koje se događaju na tržištu električne energije u BiH.

Predsjednica FERK-a Sanela Pokrajčić kazala je kako je aplikacija dobar alat za uspoređivanje cijena energije, izrazivši nadu da će u budućnosti i ostali opskrbljivači, osim tri elektroprivrede, naći interesa za maloprodaju i opskrbu krajnjih potrošača električnom energijom te da će potrošači moći birati koga žele za opskrbljivača.

Po njezinim riječima, u FBiH trenutno aktivno djeluje šest opskrbljivača električnom energijom.

- Sve zemlje zapadnog Balkana su na sličnoj platformi uradile ili rade aplikaciju koja se pokazala izuzetno dobrom i pogodnom u smislu da, pored potrebe za edukacijom regulatora energetskih subjekata velikih snabdjevača, treba puno raditi na edukaciji javnosti, odnosno krajnjih potrošača, domaćinstava i malih komercijalnih potrošača kako bi u svakom momentu mogli doći do željene informacije - naglasio je predsjednik DERK-a Milorad Tuševljak.

Iz USAID-a u BiH navode kako vjeruju da će aplikacija pomoći neometanom razvoju tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini i olakšati kupcima snalaženje u energetskom sektoru.

Osim informacija o ulogama u sektoru, uputama o promjeni snabdjevača i trenutnim cijenama električne energije, aplikacija sadrži i informacije o aktivnim snabdjevačima na elektroenergetskom tržištu, savjete za uštedu energije, kao i niz drugih edukativnih i korisnih informacija.

Aplikacija je već dostupna na web stranici www.uporedistruju.ba.

Biznis.ba / FENA