BiH

Predstavljena Politička analiza 'Evropska (re)konekcija Balkana'

Autor: Biznis.ba
Predstavljena Politička analiza 'Evropska (re)konekcija Balkana'
U Sarajevu je prezentirana Politička analiza „Evropska (re)konekcija Balkana: Potraga za novim modalitetima saradnje“, u kojoj je autor Igor Kosić predstavio mogućnosti regionalne saradnje.

- Dakle, nisam se bavio efektima jer oni  tek treba da dođu – rekao je Kosić na današnjoj prezentaciji, dodajući da bi daljni rad na uklanjanju necarinskih barijera i daljna liberalizacija trgovine uslugama  mogla uticati na povećanje potencijala rasta BiH i regije u cjelini.

Kaže da su nove inicijative i poticaji iz EU nove prilike da se u središte interesa vrate strukturalne socio-ekonomske reforme te analiziraju obaveze iz višegodišnjeg Akcijskog plana za regionalni ekonomski prostor u oblasti trgovine, investicija, mobilnosti i digitalnih integracija.

- S druge strane smije se dozvoliti da nove inicijative ostanu u sjeni izborne retorike i dnevnopolitičkih događaja. Za BiH CEFTA i dobre prakse koje proizilaze iz ovog sporazuma pokazale su se kao važan pokretač regionalne saradnje,  što je rezultiralo povećanjem obima trgovinske razmjene i uklanjanjen velikog broja trgovinskih barijera  – poručio je Kosić.

Početne aktivnosti na području  vanjske trgovine za BiH započete su 1998. godine nakon što je usvojila tri glavna zakona koja se tiču vanjske trgovine, carinskih tarifa i politika  djelovanja.

Slijedom Berlinskog procesa Vanjskotrgovinska komora BiH osnovala je Komorsko-investicijski forum sa zemljama zapadnog Balkana .

- Radimo na evropskim projektima kako bi se privredna društva što bolje povezala. Bosna i Hercegovina sa zemljama Balkana ima vanjskotrgovinski promet viši od 70 posto. To govori da kvalitetom zadovoljavamo sve njihove certifikate i legislativu – konstatovao je potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Bruno Bojić.

Poručio je da izvršna i zakonodavna vlast treba što prije da  odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije, koja su uslijedila nakon predaje odgovora na Upitnik EK.

U tom kontekstu direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH Lejla Ramić-Mesihović kazala je da veći broj dodatnih pitanja pripada političkom kriteriju.

- U vremenu predizborne retorike možda nije najsretnije vrijeme da se to radi kako bi se dobili koherentni zaključci. Istovremeno, budući da je ovo presjek stanja možda će upravo iz ove atmosfere gdje ljudi sebi uzimaju za pravo da rade i pričaju,  odnosno da ne rade dok pričaju, biti ono najmjerodavnije i prava istina – istakla je Ramić-Mesihović.

Uz finansijsku podršku Friedrich Ebert Fondacije Vanjskopolitička inicijativa BH pripremila je ovu analizu u kojoj je zaključeno da je za BiH važno da nastavi ići u pravcu ispunjavanja  zadataka iz višegodišeg Akcijskog plana za regionalni ekonomski prostor na zapadnom Balkanu, CEFTA dodatnih protokola i da postane članica Svjetske trgovinske organizacije (WTO). U tom cilju u Analizi su date i preporuke za ključne aktere u zemlji.

Biznis.ba / FENA