BiH

Predstavljeni rezultati poslovanja subjekata bankarskog sistema FBiH u 2017.

Autor: Biznis.ba
Predstavljeni rezultati poslovanja subjekata bankarskog sistema FBiH u 2017.

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine predstavila je sinoć u Sarajevu, u prisustvu velikog broja zvanica, „Rezultate poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2017. godini“.

Tim povodom, direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić uručio je zahvalnicu USAID-u u Bosni i Hercegovini za uspostavu supervizije banaka i pružanje tehničke i materijalne pomoći u primjeni međunarodnih standarda i pristupa superviziji banaka. Zahvalnicu je primio  Peter Duffy, direktor misije USAID-a u BiH.

- Uvjereni smo da Agencija za bankarstvo FBiH može biti najbolji primjer djelovanja koje je usklađeno sa najboljim praksama i međunarodnim standardima. Razvoj makro i mikro-prudencijalne supervizije predstavlja važan zadatak koji je u toku prethodne godine rezultirao sljedećim: usvojeno je 48 podzakonskih akata, odluka i uputstava, za usvajanje u 2018. godini je pripremljeno 11 dodatnih akata, te je definirano više od 100 izvještajnih obrazaca koji se odnose na primjenu nove regulative. U okvirima redovnih i obaveznih aktivnosti koje se odnose na kontrole poslovanja subjekata bankarskog sistema, sprovedene su 92 kontrole i naloženo je 266 mjera prema subjektima sistema. Praćenje subjekata bankarskog sistema odvijalo se i kroz analize redovnih izvještaja i drugih informacija koji se dostavljaju Agenciji na mjesečnoj i kvartalnoj osnovi. Zaključno sa krajem 2017. godine, naš sistem je siguran i stabilan, suočen sa prilikama i izazovima koje nameće okruženje u BiH i efekti koji se prenose sa drugih tržišta - izjavio je direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić.

Na osnovu rezultata, koje je prisutnima predstavila Agencija za bankarstvo FBiH, dana 31.12.2017. godine u Federaciji BiH ukupna vrijednost aktive subjekata bankarskog sistema u Federaciji dostigla je 21 milijardu KM. Dostignuta vrijednost približna je iznosu nominalnog BDP-a Federacije. Isto je usporedivo i na nivou BiH.  U sistemu je na kraju 2017. godine zaposleno više 8.158 građana. Kao rezultat poslovanja subjekata sistema, evidentirani su izdaci po osnovu direktnih poreza u iznosu od 117 miliona KM, samo u 2017. godini. Ne treba zaboraviti i ostale obaveze koje subjekti sistema izvršavaju prema drugim institucionalnim nivoima unutar BiH i Federacije.  Subjekti bankarskog sistema pokazuju i naročitu društvenu odgovornost, te je pored učešća u brojnim vidljivim projektima koji imaju širu korist za zajednicu, u 2017. po osnovu donacija i sponzorstava izdvojeno 7,7 miliona KM, saopćeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH.

- Zaključno sa krajem 2017. godine, naš sistem je siguran i stabilan, suočen sa prilikama i izazovima koje nameće okruženje u BiH i efekti koji se prenose sa drugih tržišta. U takvim okolnostima, pozicija regulatora (Agencije) nije jednostavna. Ako analiziramo trenutnu uređenost i regulatorni okvir, mi smo spremni za procese približavanja Europskoj uniji, s druge strane, svjesni smo izazova i rizika koji nastaju kao rezultat dinamičnih promjena u samoj Europskoj uniji, vezanim tržištima i kroz primjenu novih tehnologija. Potrebno je održati stabilnost, imati osjećaja za stvarne potrebe naše ekonomije i tržišta, spremiti se za nove krize i izazove koje nije moguće izbjeći- kaže se u saopćenju.

Biznis.ba / FENA