EU Povelja o malom biznisu

Prilagoditi politike za mala i srednja preduzeća

Autor: Biznis.ba
Prilagoditi politike za mala i srednja preduzeća
Foto: FENA

Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća ključna je za ekonomski napredak te je neophodna veća saradnja javnog i privatnog sektora u svrhu kreiranja povoljnog poslovnog...

...ambijenta, zaključeno je u Sarajevu tokom završnog događaja pod nazivom „EU Povelja o malom biznisu - Politike MSP-a za potrebe MSP-a?“ u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME".

Ovaj projek t vrijednosti 6,1 milion eura, koji sufinansirajuju Evropska unija (EU) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ima cilj da stvori povoljno okruženje za mala i srednja poduzeća kako bi uspješno provodila digitalizaciju i inovacijske transformacije.

Kako je naglašeno na događaju, u saradnji s partnerima Regionalnog programa Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) za jugoistočnu Evropu, realizovane su brojne aktivnosti čiji cilj je bio da unaprijede okvirne politike za podršku inovacijama u malim i srednjim preduzećima  u Bosni i Hercegovini prvenstveno u dijelu koji se odnosi na njihovu bolju usklađenost sa potrebama malih i srednjih preduzeća, ali i na unapređenje provođenja i praćenja rezultata provedenih politika u ovoj oblasti.

- Tokom realizacije projekta, osigurali smo podršku snimanju stanja i potreba tržišta poslovnih usluga u BiH, ažuriranju akcionih planova za podršku inovacijama u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, a za potrebe partnerskih ministarstva koji učestvuju u radu neformalne radne grupe za implementaciju EU Akta o malom biznisu u BiH, razvijena je i platforma za praćenje i ocjenjivanje rezultata politika za podršku malim i srednjim preduzećima. Zajedno sa našim partnerima iz javnog i privatnog sektora, organizovali smo i javno-privatne dijaloge o raznim temama bitnim za mala io srednja preduzeća u BiH (inovacije, zelena tranzicija, cirkularna ekonomija,...) te radili na preporukama za unapređenje eTrgovine u BiH - rekao je Donald Prohaska, zamjenik voditeljice projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME.

Projektne aktivnosti u ovoj oblasti su se bazirale na zaključcima i preporukama OECD-ovog SME Policy Index-a 2022, SME Policy Index: Western Balkans and Turkey 2022 – eu4digitalsme te su imale za cilj unaprijediti kapacitete javnog sektora, konkretno kreatora MSP politika u BiH.

Učesnicima su predstavljeni i glavni rezultati trogodišnjeg rada u oblastima poslovnih usluga za MSP te unapređenja sistema monitoringa i evaluacije u procesu izvještavanja institucija i kreatora MSP-politika.

Razgovarano je i o tome koliko se u praksi malih i srednjih preduzeća koriste poslovne usluge, da li ponuda i potražnja poslovnih usluga odgovaraju jedna drugoj, ali i o e-trgovini kao instrumentu za unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća na domaćem i inostranostranom tržištu.