Elektronske usluge

Privrednici za digitalni potpis UIO izdvojili 8 miliona KM, opcija i u BH Pošti

Autor: Biznis.ba
Privrednici za digitalni potpis UIO izdvojili 8 miliona KM, opcija i u BH Pošti
Foto: Biznis.ba/Ilustracija

Digitalni potpis u Bosni i Hercegovinu sada je i zvanično zaživio u praksi.

Ne radi se damo o tehnološkom alatu, već i temelju za pouzdanu, transparentnu i sigurnu trgovinu te je velika olakšicu u poslovanju firmi.

Do sada je u Upravi za indirektno oporezivanje BiH protokolisano skoro 45 hiljada predmeta u vezi sa zahtjevima za korištenje elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje uz korištenje digitalnog kvalifikovanog potpisa, što predstavlja oko 95 posto obveznika. Jedan dio obveznika predao je zahtjeve gdje je evidentirana neka od grešaka, te je za takve zahtjeve potrebno kontaktirati svakog obveznika da bi se greška otklonila.

Zahtjeve za elektronske usluge podnio je najveći broj srednjih i malih preduzeća tokom januara 2024. godine. Cijena izdavanje elektronske kartice iznosi 180 maraka, što znači da su privrednici za 44.880 već obrađenih kartica morali izdvojiti više od osam miliona maraka!

Kako do digitalnog potpisa

Pomoćnica direktora Uprave za indirektno oporezivanje Svjetlana Perković objasnila je subjektima na koji način mogu dobiti i koristiti usluge digitalnog potpisa.

"Na našoj stranici je moguće pronaći dio koji se zove e-poslovanje. Tu su svi potrebni dokumenti koji se trebaju popuniti i predati da biste postali korisnici našeg digitalnog certifikata. Kad se te, da kažemo, papirološke procedure završe - mi štampamo kartice za određenog korisnika koji je predao dokument i nakon određenog vremena, pozivamo vas da dođete preuzeti svoj digitalni certifikat i čitač", rekla je Perković, te nastavila:

"Taj čitač ćete na najobičnijom plug and play procedurom uključiti u računar. Od sada PDV prijava koju ste do sada podnosili putem našeg web-sitea e-porezi i prijavljivali se sa lozinkom, sada ćete uz pomoć čitača, kartice i PIN koda moći raditi istu proceduru kao sa lozinkom, samo sada mnogo sigurnije. Digitalni potpis je u pravnom smislu potpuna zamjena za klasični potpis i ne morate se više potpisivati ručno", zaključila je Perković.

Šta nudi BH Pošta

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo također je izgradila infrastrukturu javnih kriptografskih ključeva – Public Key Infrastructure – PKI i u smislu Zakona o elektronskom potpisu, prisutna je kao ovjerilac koji pruža usluge izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda i upravljanja životnim ciklusom elektronskih potvrda, pod imenom: Ovjerilac JP BH POŠTA.

Iz BH Pošte su uspjeli su dobiti zvaničnu dozvolu Ministarstva prometa i komunikacija BiH, te postati izdavač kvalificiranih elektronskih potvrda u skladu sa zakonskim propisima, općim aktima i uputstvima koji regulišu ovu oblast.

Kvalificirane elektronske potvrde koje će izdavati “JP BH POŠTA” u skladu su s eIDAS uredbom Evropske unije („Uredba broj 910/2014) i odgovarajućim međunarodnim standardima i preporukama, kao i drugim standardima, dokumentima i preporukama, koji se odnose na izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda.

BH Pošta će tako, kao jedan od lidera domaće ekonomije, doprinijeti razvoju digitalnih rješenja za poboljšanje procesa javnih nabavki u BiH, te što bržem uspostavljanju e-uprave, što još jednom potvrđuje njihovu odluku da budu društveno odgovorna kompanija i, kao takva, primjer drugim domaćim kompanijama.

S obzirom na to da će svi obveznici PDV- a u Bosni Hercegovini u narednom periodu trebati posjedovati digitalni certifikat za digitalno poslovanje, BH Pošta je donijela odluku da na ovaj način pomogne Upravi za indirektno oporezivanje BiH kako bi se međunarodni standardi što prije počeli implementirati.

BH Pošta napominje da će javni kriptografski ključevi - PKI biti dostupni u administrativnim centrima BH Pošte u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bihaću, Mostaru, Travniku i Goraždu, te u BH Pošti u Brčkom, sa tendencijom da se ova usluga uskoro proširi na sve opštinske pošte.