BiH

Porezna uprava FBiH za 9 mjeseci naplatila skoro 4 milijarde KM

Autor: Biznis.ba
Porezna uprava FBiH za 9 mjeseci naplatila skoro 4 milijarde KM

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – septembar 2019. godine uplatili su 3.915.278.971 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH (PUFBiH), saopćeno je iz ove uprave.

U strukturi direktnih poreza za period januar–septembar, porez na dobit naplaćen je u iznosu 295.821.121 KM, a za mjesec septembar 26.491.913 KM; porez na imovinu naplaćen je u iznosu 78.440.466 KM, a za mjesec septembar 8.098.439 KM; dok su ostali porezi naplaćeni u iznosu 477.748 KM, a za mjesec septembar 50.986 KM.

U istom periodu, porez na dohodak naplaćen je u iznosu 310.594.808 KM, a za mjesec septembar 33.691.950 KM; dok su naknade i takse naplaćene u iznosu 306.347.771 KM, a za mjesec septembar 34.400.323 KM.

U periodu januar – septembar 2019.godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 2.703.002.985 KM, a za mjesec septembar 312.099.725 KM.

U strukturi doprinosa, za period januar–septembar doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu 1.505.361.035 KM, a za mjesec septembar 174.741.280 KM; doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.072.588.074 KM, a za mjesec septembar 122.905.636 KM;dok su doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni u iznosu 125.053.876 KM, a u mjesecu septembru 14.452.809 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.9.2019.godine je 534.962 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

Porezna uprava je iskazala zahvalnostst svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze te ih poziva da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj i za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata.

Uz to, Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

- Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje - navodi se u saopćenju, uz napomenu da Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Zahvalnost je upućena i svim medijima za saradnju, a koji izvještavanjem o radu Porezne uprave doprinose transparentnijem radu te uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

- Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti - ističe se u saopćenju.

Porezna uprava Federacije BiH poziva i sve radnike koji rade 'nacrno' da o tome obavijeste Poreznu upravu, uz napomenu kako će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika...

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave se mogu dostaviti anonimno putem: e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“, navodi se u saopćenju.

Biznis.ba / FENA