BiH

Raiffeisen banka ostvarila konsolidovanu dobit od 874 miliona eura

Autor: Biznis.ba
Raiffeisen banka ostvarila konsolidovanu dobit od 874 miliona eura

U prva tri kvartala 2019. godine Raiffeisen Bank International (RBI) ostvarila je konsolidovanu dobit od 874 milion eura.

Godišnje smanjenje se treba posmatrati u svjetlu veoma dobrog rezultata u uporednom periodu, a što je podržano izuzetno visokim neto otpuštanjima po rezervisanjima za finansijska sredstva, a usljed otpuštanja rezervisanja za kreditne gubitke i dobiti od prodaje problematičnih kredita. Kao što se i očekivalo, ovaj rezultat se nije mogao postići, ali je RBI nastavila sa svojim pozitivnim poslovnim razvojem.

"Zabilježili smo veoma zadovoljavajući rast zarade tokom prvih devet mjeseci ove godine“, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.

"I kreditni rast je premašio naša očekivanja usprkos usporavanju ekonomskih aktivnosti“, nastavio je svoje izlaganje Strobl.

Na osnovu korigovanja za prihode od osnovnih bankarskih poslova u Poljskoj u 2018. godini, neto kamatni prihod i neto prihod od naknada i provizija je značajno uvećan, a uz porast pomenutih osnovnih prihoda za 8 procenata na godišnjoj osnovi.

Opšti administrativni troškovi su povećani za 17 miliona eura na godišnjem nivou i iznose 2.245 miliona eura. Koeficijent trošak/prihod poboljšan je za 4,0 procentna poena na 59,6 procenata.

"Troškovi rizika ostaju na veoma umjerenom nivou“, izjavio je Strobl.

Rezervisanja za finansijska sredstva iznosila su 80 miliona eura u izvještajnom periodu. NPE koeficijent smanjen je za 0,4 procentna poena od početka godine, te iznosi 2,3 procenta. Koeficijent pokrivenosti NPE poboljšan je za 2 procentna poena na 60,2 procenta.

Koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen) iznosi 17,4 procenta

CET 1 koeficijent (potpuno ispunjen) iznosio je 13,4 procenta, tier 1 koeficijent (potpuno ispunjen) 14,8 procenata, a koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen) 17,4 procenta. Koeficijenti kapitala, uključujući prihvatljivu prelaznu dobit iz trećeg kvartala, bi bili veći za 33 bazna poena od prikazanih koeficijenata.

Neto prihod od kamata je porastao za 3 procenta ili 27 miliona eura na kvartalnoj osnovi i iznosi 866 miliona eura. Neto kamatna marža je na kvartalnom nivou porasla za 5 baznih poena i iznosi 2,46 procenata.

Opšti administrativni troškovi iznosili su 748 miliona eura u trećem kvartalu, što je smanjenje od 25 miliona eura u poređenju sa prethodnim kvartalom.

U trećem kvartalu 2019., rezervisanja za finansijska sredstva iznosila su 68 miliona eura, što je 66 miliona eura više u poređenju sa prethodnim kvartalom.

Konsolidovana dobit je manja za 42 miliona eura i iznosi 303 miliona eura, a usljed većih umanjenja vrijednosti finansijske imovine.

RBI će težiti da poveća obim plasiranih kredita uz prosječni godišnji procentualni rast u okviru srednjih jednocifrenih vrijednosti.

Očekuje se da koeficijent rezervisanja za finansijsku 2019. godinu bude ispod 45 baznih poena. Banka predviđa dalje smanjenje NPE koeficijenta.

RBI ima za cilj postići koeficijent troškova i prihoda od oko 55 procenata u 2021. godini. U narednim godinama, cilj banke je konsolidovani povrat na kapital od oko 11 procenata.

Na srednjoročnoj osnovi, banka želi zadržati koeficijent CET1 od oko 13 procenata.

Na osnovu ovog cilja, RBI namjerava distribuirati između 20 i 50 procenata konsolidovane dobiti.

Biznis.ba