Agencija za državnu službu

Raspisan konkurs za novog direktora Poreske uprave RS

Autor: Biznis.ba
Raspisan konkurs za novog direktora Poreske uprave RS
Poreska uprava RS / D. Rakita

Agencija za državnu upravu RS-a raspisala je konkurs za novog direktora Poreske uprave RS.

Traži se kandidat koji ima završen ekonomski ili pravni fakultet, sedmi stepen stručne spreme, tri godine iskustva i položen stručni ispit za rad u entitetskim organima uprave.

“Direktor predstavlja Poresku upravu i njom rukovodi, stara se o jedinstvenoj primjeni propisa, donosi odgovarajuće opće i pojedinačne pravne i poslovne akte i te odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika”, stoji u konkursu.

Podsjećamo, Poreskom upravom RS od decembra 2018. godine upravlja Goran Maričić, koji je funkciju preuzeo od Zore Vidović, aktuelne ministarke finansija u Vladi RS.

On je doktor prava sa položenim pravosudnim ispitom i dugo godina je bio na raznim pozicijama u državnoj upravi.

Maričić nije želio da otkriva da li će se prijaviti na konkurs, prenosi Capital.