BiH

Rast prihoda od indirektnih poreza od 5,2 posto

Autor: Biznis.ba
Rast prihoda od indirektnih poreza od 5,2 posto

U Bosni i Hercegovini je u prva dva mjeseca ove godine zabilježen rast neto prihoda od indirektnih poreza od 5,2 posto.

-Budući da su izmjene Zakona o akcizama, koje su podrazumijevale povećanje stope namjenske putarine, u primjeni od 1. ebruara 2018., naplata prihoda u januaru 2019. sadrži efekte primjene tog zakona. Isključivanjem efekata povećanja namjenske putarine i pripadajućeg PDV-a stopa rasta neto prihoda od indirektnih poreza iznosi tri posto – navedeno je u biletenu Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oprezivanje BiH.

Rast prihoda od indirektnih poreza, kako se dodaje, opterećen je lošim trendovima u naplati akciza.

-Nakon rasta prihoda od akciza u januaru 2019., u februaru je došlo do pada prihoda od 4,6 posto, što je ukupnu naplatu akciza svelo na nivo iz 2018. - dodaje se u biltenu.

U januaru je zabilježen intenzivniji rast naplate akciza na duhanske prerađevine, koji je uključio i efekte uplate razlike akciza nakon povećanja specifične akcize na cigarete i rezani duhan od 1. januara 2019.

Međutim, kako naglašavaju, u februaru je zbog povećanja maloprodajnih cijena cigareta došlo do pada potrošnje, a time i pada prihoda od akciza od 13,8 posto. Slabija naplata akciza u februaru je imala za posljedicu negativni rast ukupno naplaćenih akciza na duhan od 1,9 posto.

S obzirom na činjenicu da je Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu u remontu od polovine januara do daljnjeg, pad prometa, a time i naplate akciza i putarine na domaće derivate nafte, je očekivan.

-Imajući to u vidu očekivana je supstitucija domaćih derivata derivatima iz uvoza - navedeno je u biletenu Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oprezivanje BiH.

(FENA)