BiH

Revizija - RiTE Ugljevik kršio zakone o radu i javnim nabavkama

Autor: Biznis.ba
Revizija - RiTE Ugljevik kršio zakone o radu i javnim nabavkama

U Rudniku i Termoelektrani (RiTE) Ugljevik zapošljavanje je vršeno suprotno zakonu i odlukama Vlade RS-a, a kršen je i Zakon o javnim nabavkama, utvrdila je Glavna služba za reviziju javnog sektora u RS.

U toku 2018. godine 215 osoba je zasnovalo radni odnos u tom javnom preduzeću, a za 114 izvršilaca je prestao radni odnos (penzionisanje, otkaz od strane poslodavca ili radnika, prestanak usljed smrti zaposlenog, istek ugovora na određeno i drugo.).

Na određeno vrijeme je primljeno 206 osoba od kojih su 153 prevedene u radni odnos na neodređeno vrijeme.

-RiTE je u toku godine vršilo zapošljavanja bez konsultacija Vlade RS i resornog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, što nije u skladu s Vladinim zaključkom iz 2015. – upozorila je revizija dajući mišljenje s rezervom na finansijske izvještaje RiTE Ugljevik.

Osim toga, po osnovu privremenih i povremenih poslova zaključeni su ugovori s 162 osobe i to za poslove za koje je predviđeno zaključivanje ugovora o radu, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Također, pojedine osobe su bila angažovane na period duži od 90 kalendarskih dana, a u toku godine potpisan je 31 ugovor o djelu od čega se osam ugovora odnosi na sistematizovane poslove, odnosno poslove koji nisu van djelatnosti RiTE, čime je prekršen Zakon o radu.

Revizori su upozorili da su troškovi bruto zarada i naknada, rebalansom plana za 2018. godinu, značajno povećani (12 posto ili za iznos od 5.402.000 KM), a na šta je uticalo i novo zapošljavanje, koje nije podržano kadrovskim planom, niti su provođene procedure definisane zaključkom Vlade.

I Zakon o javnim nabavkama nije poštovan u dijelu koji se odnosi naprovođenje više direktnih sporazuma, pa i kod nabavke alkoholnih i bezalkoholnih pića (95.203 KM); popravke vozila (53.393 KM); troškova materijala–izdavanje damperskih guma (114.623 KM); troškove proizvodnih usluga (1.559.815 KM)...

Biznis.ba / FENA