BiH

Rok za registraciju firmi u Republici Srpskoj tri dana, u FBiH dosta sporije

Autor: Biznis.ba
Rok za registraciju firmi u Republici Srpskoj tri dana, u FBiH dosta sporije
Portparol Privredne komore RS-a Vladimir Blagojević je podsjetio da je skraćivanje procedure, pojeftinjenje procesa i smanjenje vremena koje je potrebno za registraciju preduzeća prije više godina bio jedan od zahtjeva Privredne komore.

"To je i zaživjelo u Republici Srpskoj uvođenjem jednošalterskog sistema čime je u značajnoj mjeri skraćen rok za osnivanje preduzeća. On sada po zakonu iznosi tri dana od prijema kompletne dokumentacije. Iako imamo situacija da se taj rok u potpunosti ne poštuje, to je i dalje u prihvatljivim okvirima. U lancu institucija koje su nadležne za registraciju preduzeća najviše se čeka na sudove", rekao je Blagojević.

Prema njegovim riječima, veoma je važno da se u RS-u ide ka dodatnom skraćenju procedure za registraciju preduzeća koje se odnosi na uvođenje elektronske registracije preduzeća.

"To je iskorak koji ima podršku Privredne komore", naglasio je Blagojević.

On je kao problem naveo činjenicu da se prilikom kreiranja svjetskih lista koje govore o uslovima poslovanja u državama kao što je "Doing biznis" uvijek uzima za primjer jedan grad, a to je najčešće glavni grad.

"U FBiH se mnogo kasni u ovom procesu i, prema dostupnim informacijama, ponekad je potrebno i više od 100 dana da bi bilo formirano preduzeće. Zbog toga je BiH uvijek na začelju liste evropskih zemalja. To je problem jer mnogi strani investitori kada žele da ulažu u neku zemlju gledaju kakav je njen rejting na tim listama", kaže Blagojević.

Zbog toga bi, dodao je on, bilo pozitivno da se dodatno promoviše sve što je urađeno u Republici Srpskoj kako bi na najbolji način bila predstavljena stranim investitorima.

Blagojević je istakao da su privrednici ukazivali da novoformirana preduzeća koja brzo ostvare promet veći od 50.000 KM i steknu uslove za ulazak u PDV sistem dugo čekaju na PDV broj.

"Zbog toga je veoma važno da sve institucije koje se nalaze u lancu ispoštuju zakonom predviđene rokove i u što kraćem vremenu obave svoj dio posla kako bi ovaj proces dao najbolje moguće rezultate", rekao je Blagojević.

On je poručio da, nakon što je riješen problem koji se odnosi na brzinu, cijenu i obim dokumenata u procesu registracije preduzeća, važno da budu stvoreni uslovi za lakše poslovanje da bi novoformirane firme mogle da opstanu i dalje se razvijaju.

Biznis.ba / SRNA