BiH

RS se zadužuje za 150 miliona eura za Koridor 5C kod Doboja

Autor: Biznis.ba
RS se zadužuje za 150 miliona eura za Koridor 5C kod Doboja
Odluku o zaduženju danas je prihvatila entitetska vlada na sjednici u Banjoj Luci.

"Cilj projekta je da se obezbijede dodatna sredstva za izgradnju dionice autoputa Koridor 5C, dužine oko šest kilometara, između petlje Rudanka i kraja tunela Putnikovo brdo 2 (međuentitetska linija razgraničenja), uključujući most preko rijeke Bosne, dva tunela i vijadukt", saopćeno je nakon sjednice Vlade RS-a.

Prijedlog ove odluke bit će upućen na razmatranje u Narodnu skupštinu RS-a.

Na sjednici je Vlada prihvatila i Nacrt programa javnih investicija RS-a za period 2020-2022.

Planirana je realizacija investicionih projekata (kapitalna potrošnja) u ukupnom iznosu 568.067.262 KM.

"Među projektima koji ulaze u sastav Programa javnih investicija ima i onih čija je realizacija počela u prethodnim godinama i zaključno sa 2018. utrošeno je 1.611.7705.422 KM iz svih izvora finansiranja, a u tekućoj godini planira se investirati 502.122.804 KM. Također, ima projekata čija realizacija traje i nakon isteka 2022. godine i u tom periodu potrebno je uložiti 84.654.386 KM", navode iz entitetske vlade.

Biznis.ba / FENA