BiH

Šabić: Za programe podrške zapošljavanju mladih izdvojeno milion KM

Autor: Biznis.ba
Šabić: Za programe podrške zapošljavanju mladih izdvojeno milion KM

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede KS izdvojili su milion KM za zapošljavanje mladih u okviru dva programa koji se odnose na start-upove, odnosno osnivanje novih kompanija te na subvencioniranje troškova za zapošljavanje mladih u obrtničkom sektoru.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić na pres-konferenciji je kazao da su za realizaciju ta dva programa "Subvencija troškova za zapošljavanje mladih i razvoj vještina potrebnih za obrtnička – zanatska zanimanja", te za "Projekat podrške mladim osobama za započinjanje posla START UP" predvidjeli po 500.000 KM. Programi se realiziraju u saradnji sa Obrtničkom komorom KS, odnosno Privrednom komorom KS.

Na javne pozive za podnošenje aplikacija, koji su ranije objavljeni, odziv je bio solidan, ali s obzirom na to da je vrijeme godišnjih odmora, kako je dodao Šabić, odlučili su da se javni pozivi produže za 15 do 20 dana da bi svi imali šanse da se prijave.

- Start-up je program koji je osmišljen na način da mladi ljudi pokažu interes, da prođu obuku u Privrednoj komori, da kroz tu edukaciju lansiraju potencijalne poslovne ideje, zatim da ih skupa razradimo i krenemo u implementaciju, te nakon tih koraka da ih pratimo još godinu dana - kazao je Šabić, dodajući da su nastojali maksimalno pojednostaviti administrativne zahtjeve.

U vezi programa koji se odnosi na obrtnički sektor javni poziv je objavilo Ministarstvo i prijaviti se mogu male obrtničke firme. Šabić je napomenuo da su favorizirali stare tradicionalne zanate, odnosno zanate koji su važni za turizam, za Kanton Sarajevo.

- Krajnji cilj je da sarajevske srednje škole upišu nove generacije tih zanimanja, da ulažemo sredstva u edukaciju, da se učenici opredjele za zanate – kazao je Šabić.

Također, kako je naveo, jedan dio su planirali i za IT sektor. Naši mladi su talentovani i na ovaj način, rekao je Šabić, pruža im se prilika da se odvaže i pokažu svoj potencijal.

Projekat podrške mladim osobama za započinjanje posla START UP, prema riječima predsjednika Privredne komore KS Muamera Mahmutovića, realizuje se u dvije faze koje se odnose na obuku za započinjanje biznisa, te dodjelu bespovratnih sredstava i mentoring. Na javni poziv, koji će biti produžen za još dvije do tri sedmice, već je pristigao određeni broj aplikacija, a cilj je da minimalno bude 40 aplikanata na ovaj program.

Predsjednik Obrtničke komore KS Naser Idrizagić kazao je da u KS radi 7.000 obrtnika.

- Program u vezi obrtničkih, odnosno zanatskih zanimanja je afirmativan, očekujemo da će biti efikasan, te da će zahvaljujući njemu mnogi mladi ljudi sebe pronaći u obrtu. Najbitnije je da mentor na pravi način poduči mladog obrtnika, prenese mu znanje i da mladi obrtnik usvoji te vještine i u konačnici potakne nova zapošljavanja – dodao je Idrizagić.

Biznis.ba / FENA