BiH

Sajam zapošljavanja - Poslodavci traže kvalitetnu stručnu radnu snagu

Autor: Biznis.ba
Sajam zapošljavanja - Poslodavci traže kvalitetnu stručnu radnu snagu

U Domu mladih Centra Skenderija danas je otvoren Sajam zapošljavanja na kojem učestvovuju predstavnici srednjih strukovnih škola, koje na štandovima prezentiraju obrazovne profile koje školuju, te poslodavci koji imaju potrebe za upošljavanjem odgovarajućeg stručnog kadra.

Sajam je organizovala Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS, srednjim strukovnim školama, Udruženjem poslodavaca FBiH i Privrednom komorom Kantona Sarajevo. Cilj je da se na jednom mjestu okupe poslodavci koji imaju potrebe za odgovarajućim profilom kadrova i obrazovne ustanove koje obrazuju te kadrove.

- Poslodavci su zainteresovani za ovakav vid i način komunikacije sa obrazovnim institucijama i organima vlasti. Evidentno je da poslodavcima nedostaju stručni kadrovi koji posjeduju vještine da mogu odgovoriti tržišnim uslovima privređivanja – izjavio je uime Udruženja poslodavaca Safudin Čengić.

Dodao je da poslodavci podržavaju pristup dualnog obrazovanja u smislu da učenici strukovnih zanimanja provedu što više vremena na praksi, a ne samo da znanja stiču teorijski.

- Poslodavci apeluju na organe vlasti da hitno razgovaramo o načinu kako da zaustavimo trend i spriječimo ono što nas očekuje, a to je da ostanemo bez radne snage jer u tom slučaju nećemo imati nikakvog razvoja u BiH. Smatramo da pod hitno treba rasteretiti rad, odnosno opterećenje na rad i poslodavci su spremni da, sve što se ostvari na osnovu tog rasterećenja, ide u plate. Mislim da moramo povećati plate svim uposlenicima kako bismo zadržali kvalitetenu radnu snagu – izjavio je Čengić.

Naveo je da posebno nedostaje kadrova zanatskih zanimanja u metalskoj, drvopredađivačkoj industriji, kao i vozača idr.

Vršilac dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje KS Muhamed Bekto je naveo da se na sajmu predstavlja više od 70 poslodavaca koji imaju potrebu za angažovanje radne snage. Poslodavci, kako je istakao, traže radnike koji mogu odgovoriti svim poslovnim zadacima.

- Pokušavamo kroz naše mjere aktivne politike zapošljavanja sufinansirati poslodavce da mogu zapošljavati osobe koje su na evidenacijama nezaposlenih u KS - kazao je Bekto dodajući da je trenutno evidentirano 62.702 osobe na evidenciji nezaposlenih u KS, od NK radnika do VSS.

Kantonalna ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović je ukazala na potrebu da se upisna politika u školama radi na osnovu potreba tržišta rada.

Suština je, kako je istakla, da se školuju kadrovi koji će posjedovati odgovarajuća znanja i vještine koje su potrebne poslodavcima.

Kako je istaknuto tokom otvaranja sajma, poslodavci imaju potrebe za kompetentnom radnom snagom, a postojeći obrazovni sistem uglavnom ne obrazuje kadrove koji se mogu relativno brzo uključiti u proces rada. Jedan od mogućih načina za rješenje ovog problema je dualni sistem obrazovanja, kojeg Udruženje poslodavaca FBiH provodi putem pilot projekta i edukacije.

Također, problem su i nedovoljne kompetencije učenika koji završe školovanje, jer poslodavci često moraju sami da poduzimaju aktivnosti da bi te učenike sa nedovoljnim vještinama mogli uključiti u proces rada.

Osim ponude slobodnih radnih mjesta kod poslodavaca koji učestvuju na sajmu, posjetioci mogu posjetiti i štand Službe za zapošljavanje KS gdje će se moći informisati o aktuelnim programima za podsticanje zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije.

U okviru pratećeg sajamskog programa bit će organizovane radionice, panel diskusija o dualnom obrazovanju, posredovanju u zapošljavanju i potrebama poslodavaca za radnom snagom, kao i ostali sajamski sadržaji.

Biznis.ba / FENA