BiH

Samir Mustafić: ASA Banka je oslonac privrede u BiH i lojalan partner građanima

Autor: Biznis.ba
Samir Mustafić: ASA Banka je oslonac privrede u BiH i lojalan partner građanima

”Naša i snažna” slogan je ASA Banke koja je postala jedan od najvažnijih oslonaca privrede u BiH, ali i snažan partner građanima.  Kao domaću banku, sa preko 200 uposlenika i trećom po veličini mrežom bankomata u BiH, karakteriše je dobro pozavanje ekonomske situacije u državi te prepoznavanje zahtjeva i potreba klijenata. O poslovanju banke i budućim planovima za Biznis.ba ekskluzivno govori  predsjednik Uprave ASA Banke  Samir Mustafić.

Šta je danas “lična karta“ ASA Banke, kada su u pitanju aktiva, kreditni portfolio, broj uposlenih?

MUSTAFIĆ: ASA Banka je vodeća domaća banka u privatnom vlasništvu nastala kao spoj poduzetništva i višegodišnje tradicije bankarstva. Naša snaga temelji se na domaćem kapitalu, a sa aktivom  od blizu 500 miliona KM i značajnim kreditnim portfoliem namjenjenim pravnim i fizičkim licima, ASA Banka nastoji biti oslonac razvoja privrede u BiH i unapređenja životnog standarda stanovništva.   Trenutno zapošljavamo preko 200 uposlenika u poslovnicima širom BiH.  Kroz BH mrežu bankomata, koja je treća po veličina mreža u BiH, naši klijenti imaju mogućnost podizanja novca na više od 150 bankomata BH Mreže, i to bez naknade.

Šta kažu poslovni rezultati iz prethodne godine?

MUSTAFIĆ: U 2018. godini ASA Banka ostvarila je rast iznad tržišnog prosjeka sa neto dobiti od 5,2 miliona KM, što je rekordan rezultat u poslovanju Banke. Ovi pokazatelji su rezultat rasta kreditno-garancijskog portfolia kao i drugih ključnih parametara poslovanja. Sve navedeno ukazuje na rast broja zadovoljnih klijenata čije nam povjerenje daje motiv da nastavimo dalje ulagati u izgradnju profesinalnog odnosa i podizanja nivoa usluga. Kroz protekle dvije godine smo radili na procesu rebrendinga i internim edukacijama u cilju pozicioniranja brenda , izgradnje novog imidža - snažne domaće banke koja pripada vodećem poslovnom sistemu u BiH. Zadovoljstvo nam je da smo uspjeli završiti i renoviranje većine naših poslovnica s ciljem jačanja korporativnog identiteta, te smo i na taj način pokazali predanost razvoju poslovne mreže i pružanju vrhunske kvalitete usluge svojim klijentima, svakodnevno unapređujući poslovne standarde.

ASA Banka je domaća banka, koliko joj je to prednost, a koliko joj i da li uopće na neki način odmaže?

MUSTAFIĆ: Kao domaća banka veoma dobro poznajemo ekonomsku situaciju u državi, te zahtjeve i potrebe klijenata. To je veoma važan dio poslovanja koji nas diferencira u odnosu na ostale banke koje djeluju u BiH. Upravo kroz ovu bliskost i činjenicu da upravljamo procesima isključivo unutar države, u mogućnosti smo djelovati brzo i u što kraćem roku odgovroiti potrebama naših klijenta što je jedna od ključnih komparativnih prednosti domaće banke.

Kroz slogan ”Naša i snažna” želimo poslati poruku jake i stabilne banke koja počiva na temeljima domaćeg kapitala i poduzetničke vizije. Veliki broj klijenata prepoznao je značaj jačanja bankarskog sektora u BiH kroz domaći kapital, a mi se na tome nećemo zadržati. Jaka vlasnička struktura nam daje mogućnost i oslonac za nastavak organskog i neorganskog rasta. Cilj nam je biti lojalan partner našim sugrađanima i domaćoj privredi.

Koliko jedna domaća banka poput ASA Banke može doprinijeti kreditnom rejtingu države, da li vas agencije koje cijene kreditni rejting države uzimaju u obzir?

 

MUSTAFIĆ: Bitno je da svaka država ima stub domaćeg kapitala i udjela u bankarskom sektoru. Jake države imaju velike razvijene bankarske sisteme koji su u domaćem vlasništvu i koji u jakoj sponi s državnim aparatom čine oslonac privredi, što je i nama cilj. Kreditni rejting države zavisi od političke i pravne stabilnosti ali i jake privrede. ASA Prevent Grupacija aktivno učestvuje u analizama i anketama koje provode agencije za kreditni rejting, te smo i partneri Svjetskog Ekonomskog Foruma u procesu ocjenjivanja BiH.  U posljednje vrijeme se primjećuje promjena svijesti građana u podršci domaćim proizvodima, samim tim i domaćim kompanijama i bankama. U tom kontekstu, da bi se podrška građana i privrede dodatno povećala, neophodno je da domaće banke konstantno unapređuju svoje proizvode i usluge i time postanu konkurentniji i prepoznatljiviji za klijente.

Kako ocjenjuete ukupno stanje danas u bankarskom sektoru u BiH?

MUSTAFIĆ: Evidentna je konsolidacija u bankarskom sektoru koja će  u narednom periodu biti i značajnija. To je logičan odgovor na situaciju na tržištu, značajan višak likvidnosti i veliku konkurenciju koja postoji između banaka. Digitalna revolucija je zasigurno promjenila način razmišljanja i  individualnog pristupa klijentu u smislu kreiranja dodane vrijednosti. Kako bi se odgovorilo na ovaj trend, neophodna su personalizirana rješenja koja stavljaju klijenta i njegove potrebe u prvi plan.

Jaka domaća banka, kakva je ASA Banka, može adekvatno odgovoriti konkurenciji, a kroz bolje razumijevanje domaćih klijenata, posebno privrede i njenih potreba u okruženju u kojem egzistira.

Kakvi su dalji planovi ASA Banke, širite li se, hoće li biti nekih novih akvizicija?

MUSTAFIĆ:  ASA Banka nastavlja pratiti privredne i finansijske tokove kako bi bila spremna odgovoriti na potrebe tržišta. Primarano smo orjentirani na stvaranje kvalitetne usluge, unapređenje ponude i kreiranje inovativnih rješenja koja su neophodna u današnjem vremenu digitalizacije. Naša vizija je jačati domaći finansijski sektor i svakako ćemo nastaviti ulaganja u tom segmentu. Kao što smo i do sada pokazali Banka će zadržati fokus na daljem rastu te koristiti mogućnosti i prilike koje tržište nudi, a kroz svoju misiju želimo biti dugoročni i stabilan partner stanovništvu i privredi BiH.

(Biznis.ba)