BiH

"Sarajevo – Smart City inicijativa" zvanično započela

Autor: Biznis.ba
"Sarajevo – Smart City inicijativa" zvanično započela
„Sarajevo – Smart City inicijativa”, koja predstavlja saradnju Grada Sarajeva i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, zvanično je započela potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju od strane Abdulaha Skake, gradonačelnika Sarajeva i Sukhrob Khoshmukhamedov-a, zamjenika rezidentnog predstavnika UNDP-a, na marginama Sarajevo Unlimited konferencije.

Pilot inicijativa koju finansira UNDP ima za cilj otvoriti dijalog između građana, predstavnika vlasti, akademske zajednice i privatnog sektora o budućnosti razvoja pametnog Sarajeva, te testirati inovativna rješenja za digitalno urbano planiranje, unapređenje javnih usluga korištenjem novih tehnologija, kao i tzv. „smart“ urbano poslovanje.

Inicijativa se oslanja na učešće i doprinos istaknutih i stručnih građanki i građana Sarajeva okupljenih u „City Mind Lab“-u, od kojeg se očekuje da vodi cijeli proces i ponudi inovativne ideje i rješenja.

„Grad Sarajevo se ubrzano razvija, infrastrukturno i ekonomski, bilježimo turistički rast, postajemo regionalni centar, a sve to treba pratiti primjena modernih i pametnih rješenja u djelovanju organa vlasti i gradske uprave. Ova administracija je uvođenje pametnih tehnologija postavila među svoje prioritete, a inicijativa koju danas potpisujemo je važan korak u tom smjeru“ – rekao je Abdulah Skaka, gradonačelnik Sarajeva, ističući da će inicijativa doprinijeti efikasnijem radu u interesu građana.

„Projekat će podržati identifikovanje i pilotiranje rješenja zasnovanih na korištenju novih tehnologija kojima će se poboljšati javne usluge (npr. kvalitet zraka, upravljanje otpadom, javni prevoz i sl.). Također će podržati implementiranje inovativnih rješenja kojima će se doprinijeti povećanju efektivnosti i produktivnosti firmi, a ujedno potvrditi korisnost rješenja zasnovanih na novim tehnologijama kojima se osigurava snažnija povezanost između urbane ekonomije i šireg gradskog ekosistema“, izjavio je Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH.

Jedno područje unutar Grada Sarajeva će biti odabrano za testiranje različitih, međusobno povezanih, aktivnosti koje se potom mogu primjeniti u širim razmjerama. Najprije, projekat će pomoći dizajniranje alata za virtuelnu stvarnost/3D kako bi se osigurala prostorna vizualizacija i kreiranje projekcije „Digitalne mahale 2050“ zasnovane na viziji građana, te kako bi se podržale inicijative manjeg obima koje će pomoći pretvaranje te vizije u stvarnost.

Vođena od strane same zajednice, ova inicijativa treba doprinijeti kreiranju prvih koraka ka Sarajevu budućnosti, kao dinamičnog, atraktivnog i održivog mjesta za život i poslovanje.

Biznis.ba