BiH

SECO odobrio nastavak programa bilateralne pomoći CBBiH

Autor: Biznis.ba
SECO odobrio nastavak programa bilateralne pomoći CBBiH

U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) danas je održan zaključni sastanak i prezentacija preliminarnih nalaza misije druge faze Programa bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka (BCC), u sklopu saradnje CBBiH sa Švajcarskim sekreterijatom za ekonomske poslove (SECO) Vlade Švajcarske.

SECO je odobrio nastavak Programa bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka (BCC) za period od 2018. do 2022., koji će biti realizovan u partnerstvu s Institutom za međunarodne i razvojne studije iz Ženeve.

Radi pripreme Programa i strateškog planiranja aktivnosti i rezultata u petogodišnjem razdoblju, u CBBiH je od 26. do 28. juna 2018. boravila tehnička misija Instituta za međunarodne i razvojne studije iz Ženeve, na čelu sa direktorom BCC programa.

Cilj misije bila je analiza i identifikacija potreba CBBiH za tehničkom pomoći. Do kraja godine biće zaključen memorandum o saradnji s definiranim prioritetnim područjima i poslovnim funkcijama CBBiH koje će biti uključene u Program.

Prva faza Programa bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta projekta CBBiH sa SECO za period od 2014. do 2017. uspješno je završena u okviru koje su postignuti opšti razvojni ciljevi u oblasti monetarne politike, statistike i upravljanja ljudskim resursima, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

Biznis.ba