BiH

Skupština dioničara EP BiH odlučuje o raspodjeli dividende od 69,7 miliona KM

Autor: Biznis.ba
Skupština dioničara EP BiH odlučuje o raspodjeli dividende od 69,7 miliona KM
Kada je riječ o izboru novog člana Nadzornog odbora, prema nacrtu odluke, dioničari će glasati o razrješenju Mirze Hulusića i to zbog nespojivosti funkcije, budući da je on imenovan za direktora Zavoda za izgradnju KS.

Predloženo je da se za novo člana imenuje Ramiz Kikanović, aktuelngo dekana Informatičkog fakulteta American Northwest University u Travniku.

Također, na dnenvom redu Skupštineje i donošenje revidiranog plana poslovanja Elektroprivrede za period 2018-2020, te izmjene i dopune odluke o dokapitalizaciji Rudnika Kreka.

Biznis.ba / Klix.ba