BiH

Snabdijevanje ugljem, strujom, naftnim derivatima i plinom u 2018. bilo uredno

Autor: Biznis.ba
Snabdijevanje ugljem, strujom, naftnim derivatima i plinom u 2018. bilo uredno

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH u 2018. godini, u kojem je ocijenjeno da je snabdijevanje ugljem, električnom energijom, naftnim derivatima i zemnim plinom bilo uredno.

U 2018. godini je proizvedeno 6.869.088 tona uglja (87 posto od plana), što je zadovoljilo ukupnu potrošnju u FBiH, a izvezena je 101.031 tona ili 70 posto u odnosu na plan. Zaliha na depoima rudnika iznose 88.058 tona uglja. Termoelektranama su, kao najvećim potrošačima, prodane 5.802.253 tone, što je 89 posto od plana, te 232.528 tona manje nego u 2017. godini i 695.765 tona manje u odnosu na ugovorene količine za 2018. godinu.

Pretprošle godine je snabdijevanje električnom energijom obezbijeđeno domaćom proizvodnjom od 9.475,25 GWh, uz prijem u Federaciju BiH 3.836,19 GWh i isporuku 4.941,04 GWh, što znači da je na raspolaganju bilo 13.311,44 GWh. Ukupno je potrošeno 8.403,86 GWh električne energije, što je pet posto manje od plana.

Prema izvještajima uvoznika, u 2018. godini je u Federaciju BiH uvezeno 758.577 tona naftnih derivata, a međuentitetskom trgovinom nabavljeno još 245.337 tona, što ukupno iznosi 1.003.914 tona. Potrošnja je iznosila 998.914 tona, pet posto više u odnosu na planiranu.

U Federaciji BiH je snabdijevanje prirodnim gasom u cjelosti bazirano na uvozu koji je pretprošle godine iznosio 173.313.000 Sm3. Krivulja ukazuje na vidljiv diskontinuitet uvoza i potrošnje u ljetnom i zimskom perodu. U 2018. godini potrošeno je 177.242.000 hiljade Sm3, što je četiri posto više od plana. U odnosu na 2017. godinu, potrošnja je smanjena 2,6 posto, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošće.

Biznis.ba / FENA