BiH

Softić na godišnjoj skupštini MMF-a i Svjetske banke

Autor: Biznis.ba
Softić na godišnjoj skupštini MMF-a i Svjetske banke

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Senad Softić od 12. do 14. oktobra prisustvuje Godišnjoj skupštini Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (WB) u Nusa Dui u Indoneziji.

U svojstvu guvernera, u Svjetskoj banci za vrijeme trajanja Godišnje skupštine, a po ovlaštenju predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, Softić prisustvuje većem broju sastanaka sa zvaničnicima MMF-a, WB i drugih međunarodnih finansijskih institucija.

Od niza sastanaka, treba izdvojiti plenarnu sjednicu Godišnje skupštine MMF-a i WB koja je bila fokusirana na potrebu unapređenja saradnje na globalnom nivou i uspostave novog oblika multilateralizma radi efikasnije borbe s globalnim problemima, poput siromaštva, globalnog zagrijavanja i drugih problema s kojima se nijedna zemlja sama za sebe efikasno ne može boriti.

Ključna poruka je da je došlo krajnje vrijeme da se zaustavi rivalstvo i konkurencija i da se pažnja usmjeri na ulaganje u ljudske resurse, obrazovanje, sticanje vještina, te na jačanje sistema zdravstvene i socijalne zaštite.

Osim plenarne sjednice, Softić prisustvuje i redovnom sastanku holandsko-belgijske Konstituence MMF-a i WB kojoj pripada i Bosna i Hercegovina, a na kojoj su obrađene teme iznesene na plenarnom zasjedanju s osvrtom na regionalne specifičnosti.

Također, Softić će održati sastanak s direktorom Odjela MMF-a za Evropu Paulom Thomsenom, potpredsjednikom WB za ECA regiju Cyrilom Mullerom, izvršnim direktorom u MMF-u Anthonyem de Lannoyem i izvršnim direktorom u WB Frankom Heemskerkom. Na tim sastancima bit će riječi o ekonomskim kretanjima, monetarnoj politici, bankarskom i finansijskom sektoru, te o aktuelnostima u vezi s programom Bosne i Hercegovine s MMF-om.

Na poziv guvernera Banke Indonezije, Softić će prisustvovati konferenciji na visokom nivou organiziranoj radi poticanja rasprave o podršci investicionim aktivnostima vezano za održavanje ekonomskog razvoja, kao i redovnoj prezentaciji stanja regionalne ekonomije, tokom koje će visoki zvaničnici centralnih banaka i međunarodnih finansijskih institucija razgovarati o ekonomskim indikatorima, najavljeno je iz CBBiH.Ž

Biznis.ba / FENA