Vlada FBiH

Stiže elektronski sistem registracije poslovnih subjekata u FBiH

Autor: Biznis.ba
Stiže elektronski sistem registracije poslovnih subjekata u FBiH
Foto: Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o određivanju organizacijske jedinice Federalnog ministarstva pravde za osiguranje tehničke ispravnosti, održavanje i trenutnu isporuku elektronskih podataka glavne knjige registra i funkcionisanje sistema registracije.

Kao nadležna služba određena je Služba za opće i zajedničke poslove Federalnog ministarstva pravde.

U obrazloženju se navodi da je Vlada Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, dužna osigurati tehničku ispravnost, održavanje i trenutnu isporuku elektronskih podataka glavne knjige registra, kao i funkcionisanje sistema registracije.

S tim u vezi, Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj krajem decembra prošle godine zadužila Federalno ministarstvo pravde da dostavi prijedlog odluke kojom će se odrediti nadležna služba za navedene aktivnosti.

U okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja LIFE za implementaciju integrisanog elektronskog sistema registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH, koji se provodi u saradnji sa Međunarodnom finansijskom koorporacijom (IFC), predviđeno da će Vlada Federacije BiH biti korisnik ili primalac određene hardverske opreme i softversko – licencnih prava.