BiH

Suradnička mreža za podršku stranim investitorima u službi privrednog rasta BiH

Autor: Biznis.ba
Suradnička mreža za podršku stranim investitorima u službi privrednog rasta BiH

Kroz postoinvesticijsku podršku FIPA-e i Suradničke mreže otklonjeno preko 150 identificiranih prepreka za investiranje.

Članovi Suradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH sastali su se 4. decembra 2018. godine u Goraždu kako bi razgovarali o rezultatima rada na podršci stranim investitorima realiziranim tokom 2018, te planovima rada za narednu godinu.

U ime Agencije za unapređenje stranih investitora BiH (FIPA) Gordan Milinić je istakao značaj suradnje svih nadležnih institucija na podršci stranim investitorima u BiH u situaciji kada nam je svako novo radno mjesto dragocjeno i u situaciji kada imamo visok procenat nezaposlenih. Također, naglašeno je da je neophodno osigurati zajedničko djelovanje nadležnih institucija, te koordiniran pristup privlačenju stranih investicija radi značajnijeg povećanja stranog kapitala u BiH.

G. Milinić je između ostalog govorio i o prilivu stranih ulaganja u 2017. godini kada je zabilježeno 777 miliona KM stranih investicija, što je bilo povećanje od 37,9% u odnosu na 2016. Trend rasta investicija je nastavljen i u 2018. godini, tako da za prvih šest mjeseci ove godine bilježimo 452,5 miliona KM. Naglasio je potrebu zajedničkog djelovanja na kreiranju prijateljskog poslovnog okruženja kako za domaće tako i za strane investitore.

Suradnička mreža predstavlja sponu između zahtjeva privrede i predstavnika vlasti s ciljem stvaranja stimulativnijeg poslovnog okruženja, povećanja zaposlenosti, te sveukupnog ekonomskog razvoja zemlje.

Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović je govorio ovom prilikom o uspješnom ekonomskom razvoju Goražda, uloženim naporima na kreiranju povoljnog poslovnog okruženja koje je privuklo značajne investicije u ovaj grad, poput Emka Bosnia, Bekto Precisa, Prevent, i drugi, koji zapošljavaju veliki broj radnika.

Istakao je spremnost gradske administracije da u svakom momentu pruži maksimalnu podršku svim privrednicima na području Goražda, te da aktivno učestvuje u radu Suradničke mreže za dobrobit BiH.

Nakon sastanka, odrganizirana je i posjeta firmi Prevent Goražde.

Mreža danas broji 40 članica, a kroz nju je od 2013. godine do dec 2017. posjećeno 159 kompanija.

Ukupno je identificirano preko 150 ad hoc otvorenih pitanja. Veliki dio ovih pitanja je riješen aktivnim zalaganjem i učešćem institucija. Za 12 kompanija trenutno se radi na rješavanju otvorenih pitanja. Predožene su 204 reformske mjere od kojih je 20 potpuno realizirano, 25 djelimično, 45 je u proceduri, za 10 prepreka još uvijek nisu pokrenute aktivnosti.

Suradnička mreža je osnovana uz podršku Međunarodne finansijske korporacije, IFC, članice Grupacije Svjetske banke.

Biznis.ba