BiH

Svilanović: Ovo bi mogla biti prelomna godina za regionalni ekonomski prostor

Autor: Biznis.ba
Svilanović: Ovo bi mogla biti prelomna godina za regionalni ekonomski prostor

Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) organiziralo je radni doručak ministara vanjskih poslova sa zapadnog Balkana i komesara za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hahna danas u New Yorku.

Neformalno okupljanje je organizirano u okviru predstojeće sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN).

Ovaj popratni sastanak, nakon samita u Sofiji i Londonu ranije ove godine, bio je fokusiran na rezultate provedbe Višegodišnjeg akcionog plana (MAP) za Regionalni ekonomski prostor (REA) u šest ekonomija zapadnog Balkana, te na buduće planove i izazove koji očekuju region.

Učesnici su se posebno osvrnuli na aktivnosti RCC-a u okviru provedbe MAP REA, kao i na buduće mjere koje trebaju poduzeti individualne ekonomije da bi ubrzale proces njegove provedbe.

- Urađen je sjajan posao na provedbi Akcionog plana nakon što su ga lideri zapadnog Balkana usvojili prošle godine u Trstu, pa vam želim čestitati na predanom radu i naporima koje su uložile vaše vlade. Međutim, čaša je tek napola puna i pred nama je još mnogo posla - rekao je generalni sekretar RCC-a Goran Svilanović.

Pozdravljajući partnere iz regije i EU, dodao je da bi ovo mogla biti prelomna godina.

- Ovo bi mogla biti prelomna godina za MAP REA – uspjeh se može izmjeriti samo konkretnim rezultatima, a da bismo to postigli, trebamo se pozabaviti političkim izazovima, istinski mobilizirati uprave i unaprijediti domaću koordinaciju, kako bi se politička volja koju su izrazili premijeri pretočila u brzo djelovanje. Jasnim demonstriranjem njegovog stvarnog učinka, MAP REA će postati samoodrživ, a vlade će preuzeti stvarno vlasništvo nad njim i njegovim rezultatima za dobrobit svojih građana. Kao i uvijek, Sekretarijat RCC-a je tu da vam pruži podršku do samog kraja - poručio je Svilanović.

Komesar Hahn je kazao da je regionalna integracija katalizator za sviju sa zapadnog Balkana na njihovom putu ka pristupanju EU, i da ona donosi rast i otvara radna mjesta za građane.

Dodao je da saradnja i povezivanje moraju biti dublje ukorijenjeni i djelotvorniji, jer evropske integracije podrazumijevaju politički fokus i pružanje rezultata građanima.

U drugoj godini provedbe MAP REA, postignuti su neki opipljivi rezultati: oživljena je dinamika trgovine unutar regije, te je stupio na snagu dodatni protokol o olakšavanju trgovine, kao i sporazum o početku pregovora o unaprjeđenju mehanizma za rješavanje trgovačkih sporova, podržan je Regionalni program investicijskih reformi (RIRA), kojim su utvrđeni zajednički prioriteti za razvoj tržišta kapitala i značajan napredak u pametnoj specijalizaciji, a pokrenut je i Digitalni program za ZB i održan prvi Digitalni samit ZB u historiji.

Istovremeno, pokrenut je regionalni dijalog o nastavku procesa za smanjenje troškova rominga unutar ZB i između ZB i EU i jačanju saradnje između organa nadležnih za kibernetičku sigurnost, postignut je dogovor o pokretanju pregovora o Sporazumu o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija i podržani su Principi za priznavanje akademskih kvalifikacija.

U očekivanju Samita koji će se održati u Poljskoj 2019. godine, potrebno je osvježiti provedbu MAP REA konkretnijim ciljevima. Regija bi trebala: nastaviti raditi na smanjivanju troškova rominga u ZB6 i postizanju novog/revidiranog regionalnog sporazuma o romingu; završiti pregovore o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija i potpisati sporazum o tome, te usaglasiti model za priznavanje akademskih kvalifikacija; i pokrenuti provedbu investicijskih reformi u skladu sa RIRA-om, uz provedbu prvih ciljanih aktivnosti na promociji ulaganja (uključujući oblast turizma).

Lideri šestorke sa zapadnog Balkana (ZB6) podržali su višegodišnji Akcioni plan za regionalni ekonomski prostor na zapadnom Balkanu (MAP REA) na samitu održanom 12. jula 2017. godine u Trstu.

MAP je izrađen kako bi omogućio neometan protok robe, usluga, kapitala i kvalificirane radne snage, čineći ovu regiju atraktivnijom za ulaganja i trgovinu i ubrzavajući približavanje EU, donoseći tako prosperitet građanima zapadnog Balkana.

Mjere u okviru MAP REA fokusirane su na: promoviranje dalje trgovinske integracije; uvođenje dinamičnog regionalnog prostora za ulaganja; olakšavanje regionalne mobilnosti i izradu programa digitalne integracije.

RCC je dobio zadatak, zajedno sa CEFTA-om, za područje slobodne trgovine, da redovno priprema informacije za samite u okviru Berlinskog procesa o ostvarenom napretku u provođenju mjera utvrđenih MAP-om, saopćeno iz Sekretarijata RCC-a.

Biznis.ba / FENA