BiH

Svjetska banka odobrila 32 miliona dolara za investicije u energetsku efikasnost u BiH

Autor: Biznis.ba
Svjetska banka odobrila 32 miliona dolara za investicije u energetsku efikasnost u BiH

Svjetska banka (WB) danas je odobrila novo finansiranje od 32 miliona američkih dolara za investicije u energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini.

Ta sredstva predstavljaju dodatak na prethodni paket od 32 miliona dolara, koji je Svjetska banka odobrila u martu 2014.

Finansiranje koje je Svjetska banka osigurala za energetsku efikasnost namijenjeno je ulaganjima u renoviranje škola i bolnica širom BiH, što uključuje čistije i efikasnije grijanje, bolju izolaciju, bolje osvjetljenje i sveukupno poboljšanje uslova u objektima.

U BiH je u okviru prvobitnog projekta već obnovljeno preko 60 škola i bolnica. Time su pruženi bolji uslovi za učenje djeci u školama i za oporavak pacijentima u bolnicama. Od renoviranja tih objekata, direktne koristi je ostvarilo preko 500.000 učenika i pacijenata.

Istovremeno, u renoviranim objektima je potrošnja struje smanjena i do 60 posto, što je rezultiralo ukupnim uštedama od preko 512.000 MWh. To odgovara smanjenju emisije ugljen dioksida (CO2) od 189.000 metričkih tona, što je ekvivalent CO2 zagađenju koje proizvodi oko 2.000 automobila.

BiH koristi mnogo više energije od drugih zemalja Evrope. Polovina te energije se troši u zgradama, obzirom da one trebaju više energije po kvadratu u poređenju s drugim zemljama u sličnim klimatskim zonama. Razlog tome su jednostavni nedostaci, poput loše izolacije, zastarjelih sistema grijanja i neadekvatnog osvjetljenja.

- Širom BiH se tokom zime mnogi javni objekti ne griju dovoljno zbog velikih troškova grijanja. Hladne škole i bolnice predstavljaju loše okruženje za učenje za djecu i loše okruženje za oporavak pacijenata. Ovom investicijom poboljšavamo uslove u školama i bolnicama u BiH”, rekao je Emanuel Salinas, šef Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini. “Najveći prioritet su nam dobrobiti učenika i pacijenata, ali ove investicije daju i dodatne koristi, uključujući i značajno smanjenje računa za električnu energiju i smanjenje zagađenja zraka tokom zime. Do sada smo ostvarili jako dobre rezultate, ali ostalo je još dosta toga da se uradi.”

U BiH ima oko 7.600 javnih zgrada (4.419 u FBiH i 2.908 u RS), za koje su potrebne investicije u energetsku efikasnost procijenjene na 350-510 miliona € (eura). To ilustrira veličinu izazova koji je pred nama. Kao odgovor na to, ovaj projekt ima za cilj, ne samo poboljšanje stanja u određenim školama i bolnicama, već i uspostavljanje mehanizma kojim se mogu mobilizirati dodatna sredstva (javna i privatna), koja bi se koristila za dalje finansiranje renoviranja većeg broja objekata, saopćeno je iz Ureda Svjetske banke u BiH.

Portfolio aktivnih projekata Svjetske banke u BiH se sastoji od 11 operacija ukupne vrijednosti 509 miliona dolara. Oblasti za koje se pruža podrška uključuju transport, zapošljavanje, energetsku efikasnost, lokalnu infrastrukturu, okoliš, šumarstvo, upravljanje vodama i bankarstvo.

Biznis.ba / FENA