BiH

Tekst novog zakona o PDV-u upućen entitetskim parlamentima

Autor: Biznis.ba
Tekst novog zakona o PDV-u upućen entitetskim parlamentima

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici dao je saglasnost da se Nacrt zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) dostavi nadležnim komisijama entitetskih parlamenata na konsultacije.

Nakon toga on bi ponovo trebao biti razmatran na sjednici Upravnog odbora UIO, a potom i upućen u javnu raspravu, a radi se o zakonu koji trebao biti usklađen s evropskim direktivama i cilj mu je da olakša rad poslovnoj zajednici.

Na sjednici Upravnog odbora danas je usvojen izvještaj o radu Uprave za indirektno oporezivanje za 2018. godinu i izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave čime će, između ostalog, biti riješen i problem rada na graničnim prijelazima Svilaj i Bratunac.

Članovi Upravnog odbora usvojili odluku o visini kompenzatorne kamate za drugo polugodište 2019. godine koja iznosi 12 posto i odnosi se na određena carinska dugovanja.

Na današnjoj sjednici nije bilo saglasnosti među entitetskim predstavnicima za usvajanje odluka koje se odnose na privremena poravnanja za protekle godine, a nije usvojena ni Odluka o utvrđivanju privremenih koeficijente za raspodjelu sredstava za period april-juni 2019. godine.

K znanju je primljena informacija Uprave u vezi s izvršenjem presude Suda BiH u korist Republike Srpske zbog nepostojanja odluka o poravnanjima u 2009. i 2010. godini, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje.

(FENA)