BiH

TK - Program prekvalifikacije nezaposlenih za certificirane zavarivače

Autor: Biznis.ba
TK - Program prekvalifikacije nezaposlenih za certificirane zavarivače

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona nadavno je objavilo rang listu za dobijanje nepovratnih sredstava namijenjenih za subvencioniranje poslovnih subjekata za dokvalifikaciju odnosno prekvalifikaciju nezaposlenih za certificirane zavarivače.

Osnovni cilj ovog programa je doprinijeti razvoju privrede Tuzlanskog kantona, kroz prilagođavanje radne snage potrebama tržišta rada.

Poslodavci koji su se prijavili na ovaj poziv sami biraju instituciju kod koje će izvoditi obuku za zavarivače kao i osobe koje će zaposliti.

U okviru ovog programa bit će utrošeno 50 hiljada KM. Kako se na ovaj prvi poziv prijavilo manje poslodavaca, preostalih 11 hiljada bit će utrošeno nakon novog javnog poziva za poslodavce kojima su potrebni certificirani zavarivači.

- Nijedan zavarivač sa certifikatom nije na evidenciji, a imamo 987 zavarivača na evidenciji koji nemaju certifikate. Imamo osobe koje imaju druga zanimanja ali su zainteresovani za ovaj certifikat pa me je iznenadilo zašto nije bio dovoljan broj zahtjeva - ističe Razija Majstorović, šefica odjeljena za podsticaje u sapošljavanju Zavoda za zapošljavanje TK.

Po okončanju obuke poslodavac je dužan u roku od 15 dana uposliti osobu i u skladu s ugovorom koji potpisuje sa Zavodom za zapošljavanje TK ostvaruje pravo za subvencioniranje.

- Visina sufinansiranja te obuke je od 2.500 do 3.500 KM. Kada osobe završe obuku tada će služba sa tim poslodavcima zaključiti ugovor o sufinansiranju zapošljavanja osobe na period od 12 mjeseci - dodala je Majstorović.

Realizacija sličnih programa prekvalifikacije i dokvalifikacije naspram potreba tržišta očekuje se i naredne godine.

Biznis.ba / FENA